KV-liiketoiminnan tutkijat selvittävät yritysten ja institutionaalisen ympäristön välistä dynamiikkaa toimialojen muutoksessa

28.05.2020

Elina Pelto ja Anna Karhu kuvailevat tutkimusprojektiaan Liikesivistysrahaston blogissa.

Yritysten kansainvälinen liiketoimintaympäristö muodostuu eritasoisista toimijoista – paikallisista yhteisöistä ja päättäjistä aina globaaleihin alan verkostoihin ja järjestöihin saakka –  jotka yhdessä luovat toimintaympäristön pelisäännöt. Toimintaympäristö eri toimialoilla muuttuu jatkuvasti. Etabloituessaan uusille markkinoille monikansalliset yritykset usein kyseenalaistavat kohdemaan toimialalla vallalla olevia toimintatapoja, sillä ne ovat muualla tottuneet toisenlaisiin käytänteisiin. Sidosryhmien reaktiot määrittelevät yhtäältä, kuinka paljon markkinatulokas joutuu mukauttamaan strategiaansa ja toimintatapojaan toimialan vakiintuneiden käytänteiden mukaisesti, ja toisaalta, kuinka paljon markkinatulokas pystyy uudistamaan toimialan käytänteitä.

Lue lisää tutkimuksesta blogikirjoituksesta.

Luotu 28.05.2020 | Muokattu 28.05.2020