Luovan kirjoittamisen sivuaineen opiskelijavalinta ja johdantokurssi syksyllä 2018

07.08.2018

Kaikille avoin Johdatus kirjoittamiseen -johdantokurssi pidetään 03.09.2018 - 01.10.2018.

Kurssin parhailla arvosanoilla suorittaneet saavat sivuaineen opinto-oikeuden luovassa kirjoittamisessa. Sivuaineen opinto-oikeuden sekä perus- että aineopintoihin saa 14 opiskelijaa.
 
Aineopintojen täydentävä valintakoe pidetään 27.8.2018 klo 10.00-13.00 E223:ssa (Minerva).
Lue pääsykoetta varten Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa (Eeva Turunen, Siltala)
Ota pääsykokeeseen mukaan kirjekuori, jonka päällä on nimimerkki ja sisällä tietosi ja oikea nimesi. Koetilanteessa käytä nimimerkkiä vastauksessasi. Kokeen avulla täydennetään luovan kirjoittamisen aineopintoja suorittavien ryhmää kolmella opiskelijalla.
 
Katso lisää Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelusta ja Opiskelijaksi-sivulta.
 
 
 
Luotu 07.08.2018 | Muokattu 07.08.2018