Neuvottelukunta antoi toisen kannanottonsa

23.10.2019

Oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta päätti kokouksessaan 26.1.2018 tohtori- ja täydennyskoulutusta koskevan kannanoton valmistelusta. Kannanotto hyväksyttiin neuvottelukunnan kokouksessa 19.8.2019.

Neuvottelukunta on kokoontunut ja kuullut kokouksissaan tiedekunnan dekaania Anne Kumpulaa ja täydennyskoulutuksesta vastaavaa professoria Jaakko Ossaa. Neuvottelukunnalla on ollut käytössään myös varadekaani Janne Salmisen muistio jatkuvan oppimisen uudistuksesta sekä tiedekunnan täydennyskoulutusta koskeva selvitys.

Neuvottelukunta, jonka jäsenet edustavat oikeus- ja yhteiskuntaelämän eri aloja, toimii oikeustieteellisen tiedekunnan neuvoa-antavana elimenä sekä tiedekunnan ja työelämän sidosryhmänä. Neuvottelukunnalle esitetyn aineiston sekä tiedekunnan edustajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta neuvottelukunta esittää yleisiä näkemyksiä tiedekunnan tarjoaman tohtori- ja täydennyskoulutuksen nykytilasta ja kehittämisestä, erityisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeita ajatellen

Lue neuvottelukunnan tohtori- ja täydennyskoulutusta koskeva kannanotto kokonaisuudessaan.

Kannanotto löytyy myös neuvottelukunnan sivuilta

Luotu 23.10.2019 | Muokattu 23.10.2019