Oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta

Oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta toimii tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyöelimenä ja edistää siten tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä.

​Oikeustieteellisen tiedekunnan toiminnan kehittämisen tueksi nimitetyn neuvottelukunnan jäseniksi on kutsuttu sekä tiedeyhteisöä että elinkeinoelämää edustavia henkilöitä, joilla on tiivis yhteys tiedekuntaan.

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.8.2021–31.12.2023. 

Neuvottelukunnan kokoonpano

Ulla Bono, Summerville Oy ja Senilex ry
Jukka Heinonen, VP, Corporate Development, Cargotec Oy
Mikko Korttila, Lakiasiainjohtaja, Alma Media Oyj ja Senilex ry
Kari Kuusiniemi, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, Korkein hallinto-oikeus
Janne Laukkanen, Viestintäjohtaja, Lakimiesliitto
Kenneth Nygård, Presidentti, Turun hovioikeus 
Elina Pirjatanniemi, Professori, Åbo Akademi 
Tuula Pynnä, Tuomari, Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Allan Rosas, Oikeustieteen tohtori
Jarkko Ruohola, Asianajaja, Suomen Asianajajaliitto 
Ritva Sahavirta, Valtionsyyttäjä, Valtakunnansyyttäjän toimisto
Maija Sakslin, Eduskunnan apulaisoikeusasiamies, Eduskunta 
Juhani Toukola, Valtakunnanvouti, Valtakunnanvoudin kanslia

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Allan Rosas.