Opiskelijat kehittivät hyvinvointia lisääviä tuotteita ja palveluita museoon

31.01.2019

Miten visualisoida vaikeasti sanoitettavia asioita? Kuinka rauhoittua taiteen äärellä kesken kiireisen työpäivän? Entä voisiko museo tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia perheiden kiireettömään yhdessäoloon? Turun yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat kehittivät hyvinvointia lisääviä tuotteita ja palveluita innovointikurssilla, jonka tuloksiin voi tutustua Aboa Vetus & Ars Nova -museossa 10.3. asti.

Kurssi ja näyttely ovat osa Museot innovaatioalustointa -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää uusia tapoja käyttää museoita, ja siten vahvistaa niiden yhteiskunnallista roolia.

Turun yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaopiskelijoiden yhteisellä kurssilla selvitettiin, miten työelämätaidot, yhteiskunnallisten ongelmien ratkominen ja museosisällöt sopivat yhteen. Onko museo hyvä ympäristö uusien ideoiden kehittämiselle? Kysymykseen vastataan Aboa Vetus & Ars Nova -museon Omatilassa esillä olevassa näyttelyssä.

Kurssin tavoitteena on myös edistää museoiden, korkeakoulujen ja innovaatiokasvatuksen välistä yhteistyötä sekä nuorten aikuisten työelämävalmiuksia ja innovaatio-osaamista.

– Tulevaisuuden työelämässä nuorilta odotetaan yhä enemmän innovaatio- ja yrittäjäosaamista, ennakkoluulottomuutta, luovaa ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- ja ryhmätaitoja sekä kykyä tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan. Näitä ja monia muitakin taitoja opittiin kurssilla käytännössä innovoinnin, palvelumuotoilun ja tiimityön muodossa, kertoo hankekoordinaattori Heini Sorakivi Aboa Vetus & Ars Nova -museosta.

Ideasta tuotteeksi

Innovointikurssin aluksi opiskelijatiimit valitsivat yhteiskunnallisen ongelman, johon ryhtyivät ideoimaan ratkaisuja. Kurssin kuluessa tiimit suunnittelivat ja toteuttivat idean pohjalta konkreettisen tuotteen tai palvelukonseptin. 

Opiskelijoiden työskentelyä tukivat innovaatiovalmentajat, asiantuntijavieraat sekä museoammattilaiset. Museoympäristöstä haettiin inspiraatiota ja näkökulmia menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaan.

– Monen eri toimijan kanssa yhteistyönä toteutettu kurssi on ollut todella antoisa kokemus kaikille. Opiskelijat ovat paitsi saaneet oppia ja kannustusta eri alojen, kuten esimerkiksi markkinoinnin, sisällöntuotannon ja visuaalisen suunnittelun parhailta asiantuntijoilta myös mahdollisuuden verkostoitua toistensa ja museotyöntekijöiden, tulevien kollegojensa kanssa. Meille opettajille on kirkastunut se, että esimerkiksi yliopiston ja Humakin osaamisen yhdistäminen tuo opetukseen sellaista lisäarvoa, jolle toivon tulevaisuudessa lisää mahdollisuuksia, museologian yliopisto-opettaja Sofia Paasikivi iloitsee.

Opiskelijatiimit toimivat kurssin aikana hyvin itsenäisesti. 

– Innovaatioprosessissa mukana olo on ollut todella opettavainen kokemus. On vaikea kuvitella, että idean tuotteistamista olisi voinut oppia millään muulla tavalla. Ihmettelen vieläkin, miten entuudestaan toisilleen vieraiden ihmisten yhteistyö voi tuottaa jotain näin hienoa, kulttuuriperinnön tutkimusta opiskeleva Taneli Pyysalo toteaa.

Iida Pyykkö ja Taneli Pyysalo esittelevät "Pako-Ovelle" -palvelua

”Pako-Ovelle” -palvelu tarjoaa kiireiselle työntekijälle henkilökohtaisen rentoutumishetken keskellä työpäivää. Palvelu on tilattavissa yrityksen ovelle pakettiauton muodossa. Näyttelyn pakettiauton prototyypissä pääsee testaamaan luonnonäänimaisemaa sekä taiteen vaikutusta rentoutumiseen. Pako-pakua esittelevät Iida Pyykkö ja Taneli Pyysalo.

Riikka Kevo kirjoittaa vastauksia "Onnellisuuden tilaan"

Kauppakorkeakoulussa muun muassa paikkabrändäystä opiskeleva kuvataiteilija Riikka Kevo oli mukana tiimissä, jonka tavoitteena oli suunnitella konsepti, jonka avulla voi visualisoida vaikeasti sanoitettavia asioita. Tiimi kysyi Jodelissa nuorilta opiskelijoilta, millaiset asiat tekevät heidät onnelliseksi. Kevo kirjoittaa vastauksia ”Onnellisuuden tilaan” innoitukseksi näyttelyvieraille.

Antti Malin, Aatu Pyy, Lotta Valtanen ja Helmi Hurskainen esittelevät innovaatiotaan

Perheiden kiireettömän yhdessäolon mahdollisuuksia edistääkseen opiskelijat suunnittelivat ”Lapset museo-oppaina” innovaation, jossa lapset opastavat vanhempiaan tutustumaan museon tiloissa esillä oleviin taideteoksiin. Antti Malin, Aatu Pyy, Lotta Valtanen ja Helmi Hurskainen iloitsivat hauskasta ja opettavaisesta kurssista, joka osoitti, että innovointia pitää harjoitella ja että sitä voi myös oppia. 

Näyttelyssä voi tutustua myös tubetuspajat museoon tuovaan #Aboatubetus-hankkeeseen, museon kokoelmien äärelle johdattavaan toimintapeliin ja nuorten hyvinvointia lisäämään toteutettuun yhteisötaidetyöpajaan. Viimeksi mainitun yhteydessä on postilaatikko, johon voi jättää yksinäistä nuorta tsemppaavan viestin. Näyttelyn päätyttyä viestit toimitetaan niitä tarvitseville.

***

Museot innovaatioalustoina -hankkeessa on mukana neljä toteuttajaa: historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova, innovaatioiden vaiheita tutkiva Tekniikan museo, yrittäjyyskasvatuksen tuntija Nuori Yrittäjyys ry sekä innovaatiokasvatuksen asiantuntija, Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Hankkeen toinen demonäyttely on esillä Tekniikan museossa Helsingissä. Hanketta tukee Euroopan sosiaalirahasto, ja se on osa Euroopan komission Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

Museot innovaatioalustoina -kurssilaisten demonäyttely
Aboa Vetus & Ars Nova museon Omatilassa 30.1.–10.3.2019 (Itäinen Rantakatu 4–6, Turku)
Avoinna joka päivä klo 11–19

> Näyttelyn esittely museon verkkosivustolla

> Lisätietoa Museot innovaatioalustoina -hankkeesta

 

Teksti ja kuvat: Maria Vasenkari

Luotu 31.01.2019 | Muokattu 31.01.2019