Osteoporoosi luultua yleisempää

05.11.2012

Osteoporoosi haittaa tekonivelleikkauksen onnistumista, joten sen mahdollisuus on kartoitettava ennen leikkausta.

​Ortopedian ja traumatologian professori Hannu Aro  johtaa Turun yliopiston ja TYKSin ortopedian tutkimusyksikön kahta hanketta, joissa ollaan selvitetty ensimmäistä kertaa maailmassa osteoporoosin ja tekonivelleikkauksen yhteyttä sekä osteoporoosilääkityksen merkitystä tekonivelen kiinnittymiseen.

Tekonivelleikkauksia tehdään valtakunnallisesti vuosittain noin 7500. Potilaista suurin osa on naisia.

Tutkimuksissa mitattiin ilman osteoporoosidiagnoosia olevilta, lonkan tekonivelleikkaukseen tulevilta naispotilailta luuntiheyttä ja luun laatua. Jopa 73 prosentilla todettiin osteoporoosi tai sen esiaste, osteopenia. Osteoporoosi on siis yleistä lonkan nivelrikkoa sairastavilla naisilla.

- Vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla on yleisesti osteoporoosia. Luun massa vähenee ja naisilla reisiluu muuttaa muotoaan. Lähivuosina onkin tulossa erityisesti naisille kehitetty reisiluuproteesi, Aro toteaa.

Lääkehoito tulee aloittaa välittömästi

Jos osteoporoosi huomataan, lääkehoito tulee aloittaa ennen leikkausta. Lääkehoidon tulokset ovat hyviä.

- Yksi annos lääkettä estää luukadon proteesin ympäriltä. Se ei kuitenkaan vaikuta proteesin kiinnittymiseen, Aro toteaa.

Jos luukatoa ei huomata tai lääkehoitoa aloiteta, luu voi jopa haljeta.

- Tekonivelen pitäisi kestää 20 vuotta. Uusintaleikkaukset eivät ole ongelmattomia ja halpoja, Aro sanoo.

Osteoporoosi syntyy usean perintö- ja ympäristötekijän vaikutuksesta. Aro muistuttaa, että osteoporoosia voi myös ehkäistä hyvillä elämäntavoilla.

- Kannattaa elää terveellisesti, jumpata ja syödä monipuolista, d-vitamiinipitoista ravintoa. Tupakointi on myrkkyä luille, Aro sanoo.

Tutkimustulokset on julkaistu merkittävissä kansainvälisissä tieteellisissä julkaisusarjoissa, kuten Bone ja Journal of Biomechanics

SE

Luotu 05.11.2012 | Muokattu 10.12.2012