Professori Juha Lavapuro asiantuntijana ikääntyneiden itsemääräämisoikeutta hoito- ja palveluasumisessa tutkivassa tutkimushankkeessa

18.06.2019

Kunnallisalan kehittämissäätiö on myöntänyt 80 000 euron määrärahan monitieteiselle tutkimushankkeelle ”Ihmisarvoinen ikääntyneiden hoito. Itsemääräämisoikeutta koskevien loukkausten tunnistaminen ja analyysi hoito- ja palveluasumisessa”.

Tutkimushanke kohdistuu asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen ikääntyneiden hoito- ja palveluasumisessa. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat yleisimmät asiakkaiden itsemääräämisoikeutta loukkaavat seikat sekä tyypillisimmät toimet ja rakenteet, jossa ne ovat syntyneet. Tuotettu tieto auttaa tekemään näkyväksi ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen hoito- ja palveluasumisessa ja tukee ikääntyneiden ja omaisten, palveluiden tuottajien, palveluiden ostajien, koulutusrakenteiden ja valvovan viranomaisen kestävää yhteistyötä hyvän ja ihmisarvoisen ikääntyvien hoito- ja palveluasumisen tuottamiseksi.

Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimii dosentti Mari Kangasniemi.

Tutkimusryhmään kuuluu

  • Riitta Suhonen, professori, gerontologinen hoitotiede
  • Helena Leino-Kilpi, professori, hoitotiede
  • Juha Lavapuro, professori, oikeustiede
  • Sakari Suominen, professori, kansanterveystiede  
  • Helena Siipi, dosentti, filosofia

Asiantuntijaryhmässä mukana

  • Minna Ylönen, ylihoitaja, Turun kaupunki
  • Jane Marttila, asiantuntijalääkäri, Turun kaupunki
  • Kirsi Sillanpää, johtaja, Tehy
  • Minna Teiska, kehittämispäällikkö, Muistiliitto  
  • Sote-akatemia, Turun yliopisto

Professori Lavapuro toimii tutkimushankkeen osatutkimusten asiantuntijana arvioiden oman asiantuntijuusalueensa sisältöä ja näiden muodostamaa kokonaisuutta.

 

Luotu 18.06.2019 | Muokattu 18.06.2019