Rehtori Jukka Kolan muotovalokuva paljastettiin juhlatilaisuudessa

12.06.2024

Heinäkuun lopussa kautensa päättävä rehtori Jukka Kola korosti juhlatilaisuudessa 11.6.2024 uudistumisen välttämättömyyttä. 

Rehtori Jukka Kolan rehtorikauden kunniaksi järjestettyyn juhlatilaisuuteen yliopiston päärakennuksen Tauno Nurmela -saliin kokoontui suuri joukko yliopistolaisia ja sidosryhmien edustajia. Kola on toiminut Turun yliopiston rehtorina 1.8.2019 lähtien. Hänen viisivuotiskautensa päättyy heinäkuun lopussa.  

Tilaisuuden avasi vararehtori Piia Björn vertaamalla Tauno Nurmelan (rehtorina 1960–70) ja Jukka Kolan elämänvaiheita ja kausia – kummatkin syntyjään Etelä-Karjalasta Lappeelta, kummatkin kansainvälisesti suuntautuneita yliopiston kehittäjiä.    

– Nurmelan rehtorikauden päättyessä Turun yliopistossa oli 7000 opiskelijaa. Kolan kaudella opiskelijamäärä ylitti maagisen 20 000 opiskelijan rajan, mikä on merkittävä määrä kansainvälisestikin. Yliopisto on kaksi kertaa Kolan kaudella ollut Suomen suosituin hakukohde, Björn kertoi. 

Turun yliopiston neuvottelukunnan puheenjohtaja, dosentti Mari Pantsar korosti juhlapuheessaan, että rehtori Kola on onnistunut vaativassa rehtorin tehtävässä, joka ei ole helppo edes normaaliolosuhteissa, saati laajasti yhteiskuntiin vaikuttavien mullistusten, kuten pandemian tai sotien aikoina.

– Kola on nostanut esille kohtaamisten, yhteisön hyvinvoinnin ja yhdessä tekemisen merkitystä. Rehtorina hän on korostanut tutkimuksen ja koulutuksen korkeaa laatua ja sitä kautta yliopiston vaikuttavuutta. Kolan panos koko suomalaisen yliopistokentän kehittämisessä on ollut merkittävä myös yliopistojen rehtorineuvosto Unifin puheenjohtajana, ja hän on pitänyt esillä esimerkiksi TKI-rahoituksen kasvattamisen välttämättömyyttä.

Pantsar kiitti Kolaa hänen intohimoisesta omistautumisestaan tehtävässään sekä hänen aktiivisesta toiminnastaan tieteen luottamuksen puolustajana. 

Juhlatilaisuudessa paljastettiin valokuvaaja Juha Törmälän kuvaama muotovalokuvateos. Törmälä kertoi, että haluaa teoksissaan tuoda esille kuvattavana persoonaa ja todellista henkilöä julkisen roolin takana.  

– Valokuvaustilanteessa tärkeää on kohtaaminen, miten ollaan kontaktissa. Jukka tuli tilanteeseen avoimesti omalla persoonallaan. Halusin päärakennuksen vallitsevan luonnonvalon mukaan osaksi teosta, Törmälä kertoi. 

Muotovalokuvateos liitetään osaksi yliopiston taidekokoelmaa. Airueina toimivat opiskelijat ja ylioppilaskunnan hallituksen jäsenet Victoria Luovikari ja Vilppu Tolvi

Rehtori Kola kiitti puheessaan laajasti yliopistoyhteisön edustajia ja sidosryhmiä sekä lähimpiä työtovereitaan ja perhettään.  

Kola kertoi monipuolisen kansainvälisyyden kehittämisen olleen lähimpänä sydäntään. Hän pitää erityisen tärkeinä asioina myös yliopistojen autonomiaa, tieteen ja tutkimuksen vapautta sekä osaamisen huoltovarmuutta.  

Johtamisfilosofiastaan hän nosti esimerkkinä ajatuksen johtamisesta palvelutoimintana.  

– Tiedolla johtaminen on tärkeää, mutta tarvitaan myös tunneälyä ja vastaanottokykyä. Johtajan pitää varmistaa, että työskentelyn edellytykset ovat kunnossa – pitää kuulla, ei vain kuunnella. Tärkeää on avoin, ja kehittämishaluinen keskustelu sekä keskinäinen kunnioitus – oman ja muiden työn arvostus.

Kola muistutti, että kaaosteoriasta johdetun sosiaalisen perhosefektin huomioiminen on tärkeää sekä yksilöiden että yhteisöjen kehittymisessä.  

– Käytöksellämme vaikutamme moniin ihmisiin, ja jokaisella on pieni parannuksen mahdollisuus omassa käyttäytymisessään. Ajatuksen ydin on, että muutosta ei tapahdu, jos emme itse muutu.

Lopuksi Kola siteerasi Einsteinia:  

– Elämä on kuin pyörällä ajamista, pysyäkseen pystyssä on pysyttävä liikkeessä. Liike on uudistumista. Pysytään liikkeessä!

Tilaisuudessa kuultiin Turun yliopiston kuoron tuplakvartetin lauluesityksiä, muun muassa Karjalan kunnailla

Rehtorille luovutettiin perinteiseen tapaan peitto, johon henkilöstön edustajat olivat kutoneet oman palasensa.

Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen kiitti Kolaa hallituksen kokouksen yhteydessä 10. kesäkuuta. 

 

> Lue haastattelu: Rehtorikautensa päättävän Jukka Kolan mukaan kansainvälisyys ei ole itseisarvo, mutta menestyksen edellytys se on

 

Teksti: Tuomas Koivula
Kuvat: Suvi Harvisalo, Anne Paasi

Luotu 12.06.2024 | Muokattu 14.06.2024