Säätyvaltiopäivien valtiopäiväasiakirjat 1809-1906 Turun yliopiston kirjastossa

25.03.2024

Asiakkailtamme on ilmennyt kiinnostusta säätyvaltiopäiviä kohtaan. Vuosien 1809 ja 1906 välillä Suomen suuriruhtinaskunnan säätyvaltiopäivät kokoontuivat istuntoihinsa ylimääräiset valtiopäivät mukaan lukien 15 kertaa. Säätyvaltiopäivien asiakirjat löytyvät valtaosin Feeniks- ja Calonian kirjastoista.

Säätyvaltiopäiväasiakirjat

Säätyvaltiopäivien valtiopäiväasiakirjat on painettu vuoden 1809 valtiopäivistä lähtien. Jokaisilta valtiopäiviltä julkaistiin neljän säädyn (talonpoikais-, pappis-, porvaris- ja aatelissääty) pöytäkirjat ja asiakirjat. Asiakirjat koottiin niteisiin sijoittamalla samaa asiaa koskevat asiakirjat yhteen. Säädyille saapuneet keisarillisen majesteetin armolliset esitykset ja muut keskeiset vireillepanoasiakirjat, kuten Suomenmaan säätyjen/Suomen valtiosäätyjen alamaiset esitykset ja anomukset, säätyjen vastaukset ja kirjelmät, valtiopäiväpäätös sekä säätyjen täysistuntojen pöytäkirjat on julkaistu painettuina.

Talonpoikaissäädyn pöytäkirjat ovat suomeksi vuoden 1863-64 valtiopäivistä lähtien, pappissäädyn pöytäkirjat ovat ruotsiksi vuoteen 1882 asti. Porvarissäädyn pöytäkirjat julkaistiin suomeksi vasta vuosien säätyvaltiopäiviltä 1904-1905, aatelissäädyn kieli säilyi ruotsina koko säätyvaltiopäivien historian ajan. Valtiopäivien asiakirjat ovat suomeksi ja ruotsiksi vuosien 1863-64 valtiopäivistä alkaen.

Asiakirjat Turun yliopiston kirjastossa

  • Feeniks-kirjaston arvokirjavarastossa on lähes kattava sarja valtiopäiväasiakirjoja säätyvaltiopäivien ajalta 1809-1906 (n. 440 nidettä). Vain osa näistä on Volter-tietokannassa.
  • Calonian kirjastossa on laaja kokoelma säätyvaltiopäivien valtiopäiväasiakirjoja, (n. 200 nidettä). Calonian valtiopäiväasiakirjoista suurin osa on luetteloitu Volter-tietokantaan.
  • Arcanumin kirjastosta on kolme nidettä valtiopäiväasiakirjoja säätyvaltiopäivien ajalta.

Säätyvaltiopäivien valtiopäiväasiakirjat on hiljattain digitoitu, mutta aineistot eivät vielä ole saatavilla avoimessa verkossa. Niitä voi tiedustella eduskunnan kirjaston tietopalvelusta, osoitteesta kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi. Digitoitu aineisto on vuosilta 1863-1906.

Yksikamarisen eduskunnan valtiopäiväasiakirjat (1907−)

Eduskuntauudistuksen jälkeisen yksikamarisen eduskunnan (1907-) valtiopäiväasiakirjat ovat täydellisinä suomenkielisinä sarjoina Feeniks- ja Calonian kirjastoissa, Feeniks-kirjastossa myös ruotsiksi.

Vuosien 1907−2000 asiakirjat ovat digitoituna eduskunnan Digitoidut valtiopäiväasiakirjat -palvelussa. Yksittäin asiakirjat löytyvät asiakirjatyypistä riippuen n. 1980-luvulta alkaen eduskunnan Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat -hausta.

Lisätietoja

Painettuun sarjaan kuulumattomia aineistoja (mm. kaikkien säätyjen yhteiskokousten aineistot) voi tiedustella eduskunnan arkistosta, arkisto@eduskunta.fi

Luotu 25.03.2024 | Muokattu 25.03.2024