Suomen Kulttuurirahastolta yli 2,2 miljoonaa euroa Turun yliopiston tutkijoille

17.02.2022

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen yhteensä 27 miljoonaa euroa. Turun yliopistosta apurahan sai 73 hakijaa, ja rahoitusta myönnettiin 2 214 000 euroa.

Turun yliopistossa jopa kolme tutkimusryhmää sai suurapurahan. Dosentti Marjo Helanderille ja GLYFOBEE-työryhmälle myönnettiin 200 000 euron apuraha tutkimukseen, joka käsittelee glyfosaatin vaikutuksia kimalaisten suolistomikrobistoon ja oppimiseen.

Professori Kaisa Linderborg työryhmineen sai 200 000 euron apurahan kauran kokonaisvaltaisia terveysvaikutuksia käsittelevään tutkimukseen.

Apulaisprofessori Kirsi Laitiselle ja Varhainen ravitsemus ja terveys -työryhmälle myönnettiin 120 000 euron apuraha. He tarkastelevat tutkimuksessaan mikrobikirjon merkitystä elintapojen ylisukupolvisten terveysvaikutusten välittäjänä.

Kokovuotisia ja suurempia työskentelyapurahoja myönnettiin useampia. Filosofian tohtori Jukka Alinikula ja filosofian maisteri Anni Soikkeli saivat 60 000 euron apurahan tutkimukseen, joka käsittelee suojaavien vasta-aineiden tuoton yhteydessä syntyviä geenivirheitä.

Lääketieteen tohtori Sami Ventelälle työryhmineen myönnettiin 40 500 euroa tutkimukseen, jossa tarkastellaan uusia biokemiallisia merkkiaineita syövän hoidon suunnittelussa sekä pään ja kaulan alueen syövän tunnistamisessa.

Ph.D. Lili Li sai 40 000 euron apurahan optogeneettistä läheisyysmerkintää mittaavaa menetelmää käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

> Kaikki Turun yliopiston apurahansaajat

Rahoitus myönnettiin yhteensä 1037 hakijalle

Kulttuurirahasto sai lokakuun haussa yhteensä 8 677 hakemusta ja rahoitus myönnettiin yhteensä 1 037 hakijalle. Suurimmat yksittäiset 200 000−250 000 euron apurahat myönnettiin ravitsemusta ja terveyttä käsitteleviin tutkimuksiin sekä Turun yliopistossa tehtävään pölyttäjätutkimukseen.

Tieteen osuus apurahoista on 55 prosenttia ja taiteen 45 prosenttia. Kokovuotisia työskentelyapurahoja jaetaan 447, joista tieteeseen 295 ja taiteeseen 152. Eniten kokovuotisia myönnetään väitöskirjojen tekemiseen. Monivuotisia apurahoja on 128, joista kaksivuotisia 91, kolmivuotisia 34 ja nelivuotisia kolme.

– Saimme erittäin korkeatasoisia hakemuksia myös niin sanottuun lisämiljoonaan eli vuosittain vaihtuvalle teemalle, joka tänä vuonna on ravitsemusta ja terveyttä käsittelevä tutkimus. Hakemuksia tuli 70, joista seitsemän saa rahoitusta yhteensä 1,37 miljoonalla eurolla, kertoo Kulttuurirahaston hallituksen puheenjohtaja Hanna Hiidenpalo.

– Nimikkorahastojen ansiosta pystymme tänä vuonna tukemaan erityisesti musiikin opiskelijoita. Tieteen puolella voimme rahoittaa hyvin muun muassa teknisiä tieteitä ja farmasiaa, sen sijaan esimerkiksi filosofiassa sekä politiikan ja kulttuurin tutkimuksessa jaettavaa on vähemmän, kertoo apurahoista vastaava asiamies Juhana Lassila.

> Kaikki apurahansaajat

> Kaikki Turun yliopiston apurahansaajat

Luotu 17.02.2022 | Muokattu 17.02.2022