Turun Kauppaopetussäätiö jakoi apurahoja Turun yliopiston tutkijoille

05.12.2018

Kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa edistävä Turun Kauppaopetussäätiö on jakanut vuoden 2018 apurahat. Säätiö jakoi apurahoina lähes 50 000 euroa, ja useat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat saivat rahoituksen.

Turun Kauppaopetussäätiö on perustettu vuonna 1980 ja sen tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa.

– Tänä vuonna apurahoja jaettiin ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin kuten kaupan alan murrokseen liittyvään tutkimukseen, johon kohdistettiin kaksi apurahaa: Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa sekä Tavaratalojen tulevaisuus – konsepti selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudelle, kertoo säätiön asiamies Paula Virri.

Rahoituksen saaneen tavaratalojen tulevaisuudesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tutkimusta tekevän KTM Pekka Polvisen mukaan vähittäiskauppa on suurten haasteiden edessä nopeasti muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen ja kansainvälisen online-tarjonnan seurauksena. Perinteiset tavaratalot ovat vaikeuksissa ja etsivät keinoja selviytyäkseen ja menestyäkseen.

– Tutkimuksessa pyritään selvittämään, millainen voisi olla tulevaisuuden tavaratalon konsepti tarkastelemalla erityisesti Suomen ja Ruotsin markkinoita ja tavaratalojen kehitystä näillä markkinoilla. Tutkimuksen tuloksilla on oletettavasti hyödynnettävyyttä myös esimerkiksi kauppakeskuskonseptien arvioinnissa ja kehittämisessä. Apuraha mahdollistaa kokonaisvaltaisen keskittymisen tutkimustyöhön osana tutkimusprojektin kokonaisrahoitusta, Polvinen toteaa.

Myös yrittäjyys korostui rahoitusta saaneissa tutkimushankkeissa. Muut rahoitusta saaneet tutkimusaiheet liittyvät yrityskauppatilanteen jälkeiseen tunneilmapiiriin ja vuorovaikutukseen, asiakaskokemuksen johtamiseen yrityksen välisessä liiketoiminnassa, työstressistä palautumiseen, sisäisen valvontajärjestelmän formalisointiin ja toimitusketjujen johtamiseen.

Apurahan saaneet Turun yliopiston tutkijat:

 • KTM Meri Malmari, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Hypermarketit kaupunkiseudun palvelurakenteessa
 • KTM Riikka Harikkala-Laihinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Miltä minusta tuntuu: Positiiviset tunteet, vuorovaikutus ja tunneilmapiiri yritysoston jälkeisen integraation tukena
 • KTM, tohtorikoulutettava Ekaterina Panina, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Asiakaskokemuksen johtaminen yritysten välisessä liiketoiminnassa: strategiat, taktiikat ja toiminnot
 • Tohtorikoulutettava, MSc Elina Honkasalo, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Työstressistä palautuminen – arvot ja tietoisuustaidot palautumisen tukena
 • KTM Niina Ratsula, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  SISÄISEN VALVONTAJÄRJESTELMÄN FORMALISOINTI – Case-tutkimus teknisen ja sosiaalisen ohjauksen välisestä suhteesta
 • FT Kirsi Peura, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Agency in Entrepreneurial Development in Universities
 • KTM Laura Niemi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Yrittäjämäinen arvon luominen: Vuorovaikutteinen arvon yhteisluonti kuluttaja kontekstissa
 • KTM, projektitutkija Oskari Rintala, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Sosiaalipsykologian tieteenalan konseptien sisällyttäminen toimitusketjujen johtamisen teoriaan ja käytäntöön
 • KTL Pekka Polvinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Tavaratalojen tulevaisuus – konsepti selviytymiselle ja menestykselle online-ostamisen läpilyönnin aikakaudella
Luotu 05.12.2018 | Muokattu 05.12.2018