Turun kaupunkitutkimusohjelmalta 450 000 euroa neljälle Turun yliopiston tutkimushankkeelle

25.01.2022

Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö ovat myöntäneet yhteensä 600 000 euroa Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön.

Tutkimusrahoituksesta järjestettiin avoin kilpailu, jonka hakijoiksi rajattiin Turun yliopiston tai Åbo Akademin vetämät tutkimusryhmät, joihin saattoi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista.

Rahoitus myönnettiin neljälle Turun yliopiston hankkeelle:

  • Professori Elina Kilpi-Jakonen & työryhmä (INVEST-tutkimuskeskus, Turun yliopisto): Nuorten osallisuuden ympäristöt: Sosiaalisen osallistumisen, kiinnittymisen ja kansalaistoiminnan tekijät kulttuurisesti moninaisten nuorten kasvamisympäristöissä, 150.000 €
  • Professori Jaakko Suominen (Turun yliopisto, digitaalinen kulttuuri & Centre for Collaborative Research): Pelikaupunki Turku: pelitoiminnan kehittyminen ja kehittäminen kaupunkitilassa, 150.000 €
  • Professori Piia Seppänen & työryhmä (Turun yliopisto, kasvatustiede & Tampereen yliopisto, kasvatustiede & terveystiede): Peruskoulut oppimisen ja hyvinvoinnin keskuksina Turussa, 135.000 €
  • Lehtori, dosentti Timo Vuorisalo (Turun yliopisto, biologia ja oikeustiede & Luonnonvarakeskus): Sosiaalinen ja kulttuurinen hyvittäminen osana ekologista kompensaatiota tiivistyvässä kaupunkiympäristössä: Tapaus Turku, 15.000 €

Tutkimushankkeet toteutetaan vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Luotu 25.01.2022 | Muokattu 25.01.2022