Edu tutkijat kuvitus 66

Turun yliopisto haluaa olla jatkuvan oppimisen edelläkävijä

30.03.2021

Turun yliopistossa on käynnissä aktiivinen ja laaja-alainen koulutuksen kehittämistyö. Jatkuva oppiminen on kehittämistyön keskiössä.

Yliopiston uudessa strategiassa vuosille 2021-2030 asetetaan tavoitteeksi, että yliopisto on jatkuvan oppimisen edelläkävijä.

Jatkuva oppiminen on noussut viime vuosina tärkeään rooliin koulutuspolitiikassa. Tämä on johtunut muun muassa työelämän nopeasta muutoksesta ja sen edellyttämästä, työuran aikaisen osaamisen kehittämisestä.

– Turun yliopistossa on mahtavat eväät saada aikaan paljon jatkuvan oppimisen kehittämisessä, kun samaan aikaan muutoinkin kehitetään laadukkainta mahdollista ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta, vararehtori Piia Björn sanoo.

Yliopisto organisoi uudelleen avoimen yliopiston ja jatkuvan oppimisen toimintonsa. Tarkoituksena on tuoda jatkuvan oppimisen koulutus lähemmäksi tiedekuntien koulutuksen kokonaisuutta.

– Tavoitteena on, että yliopistomme pystyy tarjoamaan laadukkaita ja helposti saavutettavia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia eri kohderyhmille yhden luukun periaatteella. Tarkoituksena on kannustaa yliopiston yksiköitä suuntaamaan ja kehittämään jatkuvan oppimisen koulutustarjontaansa sekä tarjota yksiköille tukea opintojen suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa, osastopäällikkö Mervi Varja kertoo.  

Kehittämistyön yhteydessä yliopiston koulutuksen toimialalle perustetaan uusi avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen -osasto, jonka vetäjän haku on parhaillaan käynnissä. Tehtävä täytetään toukokuun alussa Varjan jäädessä eläkkeelle.

 

Tuomas Koivula
Kuva: Hanna Oksanen

 

Luotu 30.03.2021 | Muokattu 30.03.2021