Paarakennus syksylla hires 1

Turun yliopistossa suoritetaan tutkimuksen kokonaisarviointi 2021–2022

07.04.2021

Tutkimuksen kokonaisarviointi (RAE) edistyy aikataulussa. Turun yliopisto ja CWTS Leiden ovat allekirjoittaneet sopimuksen bibliometrisen analyysin laatimisesta.

Turun yliopiston edellinen tutkimuksen kokonaisarviointi valmistui vuonna 2015. Nyt yliopistossa suoritetaan uusi RAE-projekti vuosina 2021–2022.

Arvioitavina yksikköinä ovat laitokset, tutkimusta tekevät erilliset laitokset sekä Turun yliopiston tutkijakoulu ja -kollegiumit. Arviointi käsittää tutkimustoiminnan vuosina 2014–2019 ja siihen sisältyy itsearviointi, kansainvälinen vertaisarviointi sekä bibliometriset analyysit. 

RAE:n päätavoitteena on saada aikaan hedelmällinen kehittämisprosessi yksiköissä sekä tuottaa tietoa yliopiston kehittämiseksi sekä arvioitaville yksiköille että yliopiston johdolle.

– Yhdistettynä edelliseen arviointiin saamme arvokasta tietoa yliopiston tutkimuksen tasosta ja sen kehittymisestä. Vertaisarviointi katsoo myös ajassa eteenpäin ja antaa meille ulkopuolisen näkemyksen kehittämistarpeista ja mahdollisuuksista, toteaa yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen.

Sopimus bibliometrisen analyysin tilaamisesta on allekirjoitettu Turun yliopiston ja CWTS Leidenin kesken. 

Julkaisujen määrä, vaikuttavuus ja yhteistyö arvioidaan Leidenin bibliometrisessä analyysissä niiden yksikköjen osalta, joilla on riittävästi Web of Science -julkaisuja. Analyysissä hyödynnetään Web of Science -aihekategorioita. Se tulee sisältämään myös esimerkiksi avoimen julkaisemisen tarkastelun. 

CWTS Leidenin analyysin lisäksi Turun yliopiston kirjasto tulee tekemään oman bibliometrisen analyysinsä yksiköille, joilla ei ole riittävästi Web of Science -julkaisuja. Kirjaston analyysi tulee sisältämään muun muassa julkaisutyyppien ja avoimen julkaisemisen analyysin.

Lisätietoa:

Pirkko Mäenpää
Tutkimusasiantuntija, dosentti
pirmae@utu.fi, +358 41 432 1858

Luotu 07.04.2021 | Muokattu 07.04.2021