Tutkijahaastattelu: Pienpainatteita ja sanomalehtiä tutkimus- ja kirjailijantyön lähdeaineistona

13.05.2019

Turun yliopiston kirjastoon on vapaakappaleoikeuden kautta karttunut ainutlaatuinen pienpainatekokoelma. Se sijaitsee pääosin Raisiossa Turun yliopiston kirjaston sanomalehti- ja pienpainatepalveluissa. Pienpainatteiden merkityksestä tutkimukselle ja kirjailijan työlle kertoo paikallishistorian ja arkkitehtuurin tutkija, tietokirjailija Mikko Laaksonen.

​Pienpainatteita ja sanomalehtiaineistoja tutkimus- ja kirjailijantyön lähdeaineistona 

Paikallishistorian ja arkkitehtuurin tutkija, tietokirjailija Mikko Laaksonen on käyttänyt pienpainateaineistoja kahteen työn alla olevaan kirjaprojektiin. Toinen käsittelee arkkitehti Pekka Pitkästä, toinen Turun lähiörakentamista. Jälkimmäistä hän tekee yhdessä Petri Aallon kanssa.
 
”Sanomalehtiaineistoja käytin vuonna 2013 kääntäessäni suomeksi Per Rickhedenin kirjaa "Viipurin raitiotiet". Hain kirjassa käytetyistä lehtijutuista alkuperäiset suomenkieliset versiot, jotka eivät Rickhedenillä olleet säilyneet kirjan pitkästä kirjoitusajasta johtuen. Nämä suomenkieliset versiot löytyivät Raision sanomalehtiaineistosta.
 
Lisäksi käytän parhaillaan Kansalliskirjaston digitaalisia lehtileikkeitä, kun valmistelen heinä–elokuun auki olevaa näyttelyä Erik Bryggmanin ja Alvar Aallon yhteistyöstä funktionalismia esiteltäessä.”
 

Moninaisia aineistoja kätevästi samasta paikasta

Mikko Laaksonen on hakenut erityisesti asuintalojen ja asuntoalueiden esitteitä, rakennusliikkeiden ja pankkien vuosikertomuksia ja muuta aineistoa, kuten arkkitehtitoimistojen esitteitä. Toisaalta hän on etsinyt täydentävää tietoa historiasta pääosin Turun ja lähikuntien arkistoista. Päätarkoitus on kuitenkin etsiä talojen pohjapiirroksia ja esitteitä kirjojen kuvitusaineistoksi. Turun lähiöt  - kirjassa käsitellään yhtenä teeman myös lähiöiden markkinointia.
 
Pienpainatekokoelman käyttöä tutkimuslähteenä Mikko Laaksonen perustelee mm. seuraavasti: ”Taustasyynä työlle oli se, että Turun kaupunginarkistosta saatujen rakennuslupapiirustusten työstäminen hidasti aiemman kirjani "Arjen rakentamista Turussa – arkkitehtuuria 1940- ja 1950-luvuilta" julkaisua noin kaksi kuukautta. Esitteiden piirustukset ovat paljon helpompia työstää. Lisäksi niissä on myös havainnekuvia, joita ei rakennusluvissa ole.
 
Olen ollut tyytyväinen Raision sanomalehti- ja pienpainateyksikön palveluihin. Minulle on lähetty jopa tietoa, kun jotain kiinnostavaa on löytynyt. Raisioon on myös päässyt kohtuullisesti sekä bussilla että pyörällä.”

Sitkeää työtä ja yllättäviä löytöjä

Aineiston laajuus ja sisältö on vaihtelevaa, joten työssä on varauduttava siihen, ettei halutusta kohteesta löydykään materiaalia. Markkinointi on mahdollisesti hoidettu esim. lehti-ilmoittelulla tai esitteet on kustannussyistä painettu muualla kuin Suomessa.
 
Pienpainatekoteloiden sisällöstä voi jäädä mieleen muutakin kuin juuri omassa tutkimustyössä tarvittavat aineistot. Mikko Laaksonen kertoo seuraavan sattumuksen: ”Oheislöytönä olen löytänyt kolme mappia Puutalo Oy:n tyyppipuutalojen esitteitä. Mapeissa on sulassa sovussa Natsi-Saksalle tarkoitetut parakkiesitteet ja sotakorvauksina Neuvostoliittoon lähetettyjen tyyppitalojen kokoamisohjeet! Aineistoa oli näissä monella kielellä, venäjäksi, ruotsiksi, ranskaksi, englanniksi ja puolaksi.”

Tietoisku

Raision sanomalehti- ja pienpainatepalveluissa järjestetään kaikille avoin esittelykierros keskiviikkona 11.9., klo 16.30. Kierroksen aikana pääsee tutustumaan asiakkaille yleensä suljettuihin varastoihin, joissa säilytetään pienpainatteita ja sanomalehtiä. Ilmoittautumiset kirjasto@utu.fi
 
Pienpainatteet ovat arjen painatteita, jotka tarjoavat monipuolisen läpileikkauksen koko yhteiskuntaan, mm. hinnastot, vuosikertomukset, mainokset, julisteet, puhelinluettelot ja ravintoloiden ruokalistat.
 
Turun yliopiston kirjaston pienpainatekokoelma on melko ainutlaatuinen, sillä Turussa on Kansalliskirjaston jälkeen maan kattavin kokoelma pienpainatteita. Vaikka vapaakappalekirjastoja on Suomessa kuusi, pienpainatteita tulee järjestelmällisesti ainoastaan Turun yliopiston kirjastoon ja Kansalliskirjastoon.
Turun yliopiston kirjaston pienpainatekokoelma sisälsi vuoden 2018 lopussa arviolta yli 4 miljoonaa pienpainatetta (n. 7 hyllykilometriä aineistoa). Suurin osa aineistosta on luetteloimatonta, eikä siis löydy Volter-tietokannasta.
 
Turun yliopiston kirjasto on saanut kaikki suomalaiset sanomalehdet vapaakappaleina vuosina 1919–2007. Kokoelmasta voi saada käsiinsä niin pienet paikallislehdet kuin suurimmat päivälehdetkin. Lisäksi kokoelmassa on ulkosuomalaisia sanomalehtiä USA:sta, Kanadasta, Neuvosto-Karjalasta ja Ruotsista.
 
Vaikka vapaakappaleoikeus alkoi Turun osalta vuonna 1919, on sekä pienpainate- että sanomalehtikokoelmaan saatu lahjoituksina vanhempiakin julkaisuja.
 
 
 
 
 

 

Luotu 13.05.2019 | Muokattu 13.05.2019