Uusi sienten havainnointikulttuuri syntynyt – havaintoja jo yli 30 000

06.06.2019

Koneen säätiön rahoittama Sieniatlas-kansalaistiedehanke lähti käyntiin vuoden 2016 alussa. Tätä ennen kansalaisten sienihavaintoja ei ollut koordinoidusti kerätty. Sienihavaintoja on kertynyt nyt jo yli 30 000 noin 2200 lajista. Tästä saadaan kiittää kaikkia havaintoja tehneitä sieniharrastajia ja -tutkijoita.

Sienet on huonosti tunnettu, mutta monimuotoisuuden suojelun kannalta keskeinen eliölajiryhmä. Helposti löydettävissä olevat sienten itiöemät kertovat ympäristön muutoksista asioita, joita ei välttämättä muiden lajiryhmien avulla havaita, ainakaan yhtä ajoissa tai selvästi. Sienten avulla pystytään arvioimaan useiden uhanalaisten biotooppien suojeluarvoja. Tähän tarvitaan luotettavaa ja kattavaa tietoa sienilajeista, niiden levinneisyydestä ja kasvupaikoista. Tätä tietoa Sieniatlashankkeessa kerätään.

Hankkeen tarkoituksena on edistää sieniharrastusta ja lajintuntemusta sekä innostaa kaikkia sienistä kiinnostuneita ilmoittamaan havaintonsa Vihko-havaintopalvelun Sieniatlaslomakkeella. Sieniatlaslomakkeen kautta ilmoitetut havainnot tallentuvat Suomen Lajitietokeskuksen tietojärjestelmään. Havaintotietoja voi hakea ja kirjata kuka tahansa. Hyvän ja luotettavan havainnon tekemiseen tarvitaan kuvia sienen ala- ja yläpinnalta sekä tietoja kasvupaikasta.

Hanketta koordinoivat Jyväskylän yliopiston tiedemuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Oulun yliopiston kasvimuseo, Turun yliopiston kasvimuseo ja Suomen sieniseurat. Sieniatlas-asiantuntijat tarkastavat ilmoitettuja havaintoja ja auttavat havaintojen määrityksessä. Hankkeen asiantuntijat haluavat tukea sieniharrastusta ja kouluttaa uusia osaajia.

Luotu 06.06.2019 | Muokattu 06.06.2019