Uusi verkkonäyttely Ajan Tieto – suomalaiset almanakat 1700-luvulla

21.04.2022

Turun yliopiston kirjaston verkkosivuilla on avautunut pysyvä näyttely Ajan Tieto – suomalaiset almanakat 1700-luvulla, jossa esitellään eri näkökulmista vanhoja suomen- ja ruotsinkielisiä almanakkoja.

Näyttely on kevätlukukaudella 2022 pidetyn vanhan suomen ja ruotsin kurssin lopputyö, ja pääosan näyttelyn teksteistä ovat kirjoittaneet kurssin opiskelijat. Kurssille osallistui suomen kielen, pohjoismaisten kielten, historian ja arkeologian opiskelijoita. Kurssin opettajat olivat pohjoismaisten kielten lehtori Minna Sandelin ja suomen kielen yliopisto-opettaja Tanja Toropainen.

Näyttely on toteutettu yhteistyönä Turun yliopiston kirjaston kanssa, ja se on kirjaston verkkonäyttelyistä ensimmäinen, joka on laadittu kurssin osana. Kurssilla käytettiin materiaalina muun muassa kirjaston kokoelmiin kuuluvia vanhoja almanakkoja.

Opiskelijat perehtyivät almanakkojen avulla siihen, miten suomenkielisten tekstien valikoima alkoi monipuolistua 1700-luvulla ja millaisia suomen- ja ruotsinkieliset almanakat ovat kieleltään. Monet suomenkieliset almanakkatekstit ovat käännöksiä ruotsista, ja almanakat tarjosivatkin hyvän aineiston tarkastella, millä tavoin ruotsin ja suomen tiivis rinnakkainelo ja kielikontakti näkyvät vanhoissa teksteissä. 1700-luvun hengen mukaisesti almanakoissa oli valistavia tekstejä.

Almanakkojen kieltä on tutkittu melko vähän, vaikka almanakat olivat kaikille kansanosille tärkeitä tietolähteitä. Almanakat antavat hyvän mahdollisuuden pohtia, miten kirjallistuva maailma näyttäytyi tavalliselle kansalle.

Näyttely on tarkoitettu kaikille almanakoista ja vanhasta kielestä kiinnostuneille.

Lisätietoja: Minna Sandelin (minvar@utu.fi), Tanja Toropainen (tamava@utu.fi)

Luotu 21.04.2022 | Muokattu 21.04.2022