Uutta tutkimusta floridansuomalaisista kansainvälisen liiketoiminnan projektista

28.11.2023

COSMO-tutkimusprojektin (linkki verkkosivulle) viimeisin julkaisu käsittelee floridansuomalaisten kulttuuriperintöä

Raitis, J., Harikkala-Laihinen, R., Nummela, N., & Paavilainen-Mäntymäki, E. (2023). From Working Hard to Being Hard Working: The Maintenance and Mobilization of Cultural Capital among Finnish Migrants in Florida. In The Palgrave Handbook of Global Migration in International Business (pp. 183-203). Cham: Springer International Publishing.

Tutkimuksemme käsittelee kulttuurisen pääoman hyödyntämistä maahanmuuttajien integraatiossa erityisesti työn kontekstissa.  Aiemmista tutkimuksista poiketen, tarkastelimme tulijoiden kulttuurisia piirteitä, jotka helpottavat integraatiota ja edesauttavat menestymistä uudessa ympäristössä. Tutkimuksessa osoitamme, miten maahanmuuttajat hyödynsivät ja käyttivät hyväkseen kulttuurisen taustansa tuomaa, historiallisesti sekä paikallisesti rakennettua mielikuvaa, joka erotti heidät positiivisesti muista maahanmuuttajista. Esitämmekin, että sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan tulisi rakentaa molemmat kulttuurit ja niiden yhteyspinnat huomioiden.

Lisätietoa kustantajalta: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-38886-6_9

 

Luotu 28.11.2023 | Muokattu 28.11.2023