Vaihdevuodet kehittyivät torjumaan sukupolvien samanaikaista lisääntymistä

04.09.2012

Menopaussi on seurausta evoluutiosta. Isoäitien synnyttäminen on rajallisten resurssien aikana johtanut suureen lapsikuolleisuuteen.

​Perinteisen evoluutioteorian mukaan yksilöiden tulisi maksimoida elinaikainen jälkeläismääränsä. Tätä taustaa vasten naisten menopaussi on poikkeuksellinen ilmiö. Naisten lisääntyminen kun loppuu eläimiin verrattuna erittäin varhaisessa vaiheessa.

Suomalais-englantilainen tutkimusryhmä tarjosi hiljattain Ecology Letters -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessaan selityksen menopaussin kehittymiseen johtaneille tekijöille.

– Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkä elinikä vaihdevuosien jälkeen voisi olla seurausta niin sanotusta positiivisesta isoäitiefektistä eli isoäitien panostamisesta aikuisiin lapsiin ja lapsenlapsiin, tutkimusryhmään kuuluva tutkijatohtori Mirkka Lahdenperä selittää.

– Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi lopettaa oma lisääntyminen kokonaan eikä synnyttää vielä samanaikaisesti aikuisten lasten kanssa.

Lisääntyminen tappiollisinta saman talouden anopeilla ja miniöillä

Aineistonaan tutkijat käyttivät suomalaisia kirkon ylläpitämiä väestörekistereitä 1700 - 1900 -luvuilta. Tutkimus käsitti 653 naista, noin 4 700 lasta sekä heidän yli 9 000 lastenlastaan.
 
– Aineisto osoittaa, että seuraavan sukupolven tullessa lisääntymisikään ja perustaessa perheen isoäidin ei enää kannattanut jatkaa omaa lisääntymistään. Jos molemmat sukupolvet lisääntyivät samanaikaisesti, oli lasten kuolleisuus huomattavasti suurempaa molemmissa sukupolvissa, Lahdenperä kertoo.
 
Erityisesti samassa talossa asuneilla – ja siis rajalliset resurssit jakaneilla anopilla ja miniällä kustannukset samanaikaisesta lisääntymisestä olivat suuret. Anopin lapsilla oli 50 prosenttia ja miniän lapsilla jopa 66 prosenttia suurempi kuolleisuus 15 ikävuoteen mennessä, jos lapset syntyivät samanaikaisesti toisen sukupolven kanssa.
 
Väestörekistereiden mukaan sukupolvien samanaikainen lisääntyminen olikin harvinaista. Suurin osa naisista sai viimeisen lapsensa ennen ensimmäisen lapsenlapsen syntymää, keskimäärin 38-vuotiaana.

 

Isoäidin kannatti panostaa lapsenlapsiin

Tutkimuksessa esitetään mallinnus menopaussin evoluutiosta. Sen mukaan hyödyt lisääntymisen jatkamisesta loppuvat 50 ikävuoden tienoilla eli juuri silloin, kun menopaussi todellisuudessa keskimäärin alkaa.

- Näyttäisi siltä, että vaihdevuodet ovat kehittyneet pääasiassa kahdesta syystä. Toisaalta eri sukupolvien samanaikaisen lisääntymisen haitat olivat suuria. Toisaalta taas lisääntymisen lopettamisen jälkeen nainen pystyi panostamalla lastenlapsiin yhä lisäämään omaa jälkeläismääräänsä, Lahdenperä sanoo.

Mallissa otettiin myös huomioon vanhempien naisten suuremmat riskit synnytykseen liittyen, mutta niillä oli selvästi pienempi vaikutus menopaussin evoluutioon.

Teksti: Tuomas Koivula
Kuva: Virpi Lummaan perhealbumi

Artikkeli on julkaistu alun perin UTUonline-verkkolehdessä 30.8.2012.

Luotu 04.09.2012 | Muokattu 04.09.2012