Varsinais-Suomen maatiloilla kokeillaan ruokasieniviljelyä

31.10.2012

Turun yliopiston biologian laitoksella on kolmen vuoden ajan tutkittu syötäväksi kelpaavia sieniä, joita voidaan viljellä Suomen ilmastossa yksinkertaisin menetelmin ja ilman suuria investointeja.

Koivunkantosieniä viljelykokeessa Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa.

 

​Tutkimuksessa on tarkasteltu paria kymmentä Suomessa luonnonvaraista ja syömäkelpoista sienilajia, jotka eivät vaadi symbioosisuhdetta eläviin puihin, vaan lahottavat kuollutta kasviainesta.

Tällaisiin sieniin perustuvat elinkeinot tuovat uuden näkökulman maatalouden perinteisiin. Monien ekologisten etujen lisäksi ulkona kasvavat lahottajasienet voivat tarjota tervetulleen lisän harvaan asuttujen seutujen elinkeinoihin. Sieni jalostaa vähäarvoiset puuerät arvokkaaksi ruoaksi jo maatilalla, jolloin puuta ei tarvitse kuljettaa kauas.

Vastaavanlaista sieniviljelyä on harjoitettu ulkomailla jo yli tuhat vuotta, mutta aiemmin ei ole laajemmin etsitty juuri Suomeen sopivia sienirotuja eikä kehitetty niille täkäläiseen matalan teknologian viljelyyn sopivia menetelmiä. Kyseisten sienten biologia tunnetaan muutenkin heikosti.

Turun yliopiston biologian laitoksen tutkimushankkeessa on selvitetty sienilajien yleistä biologiaa sekä mahdollisuuksia niiden soveltamiseksi käytäntöön. Turun yliopistossa perustutkimusta on tehty Kasvimuseolla sekä käytännön viljelykokeita Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan koekasvihuoneessa.

- Ensimmäisestä mallilajista, koivunkantosienestä, on saatu jo runsaasti satoa ja kokeet kuusilahokalla ovat alkamassa. Viljelyn avulla saadaan käyttöön myös vaikeasti tunnistettavia sieniä ja niistä saadaan enemmän satoa, kertoo hankkeen tutkimuksesta ja käytännön viljelykokeista vastannut FT Jouni Issakainen.

Ruokasieniviljelyn kokeilu aloitetaan maatiloilla

Mahdollisuuksia laajentaa hanketta kohti käytäntöä on muutaman vuoden ajan selvitetty yhdessä Turun ammattikorkeakoulun, etenkin Bioalat ja liiketalous -yksikön kanssa. Yhteistyö on etenemässä laajempiin käytännön kokeisiin, ja samalla selvitetään tuotteiden kaupallistamista.

Turun ammattikorkeakoulussa aloitetaan kaksi- ja puolivuotinen kehityshanke, jossa kokeita laajennetaan ulkoilmaan kahdeksan vapaaehtoisen maatalousyrittäjän tiloille. Kokeet perustetaan keväällä 2013, ja ne ovat 1-3 aarin laajuisia tilaa kohden. Päärahoittajina ovat Turun seudun Leader-toimintaryhmät Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry. sekä Varsin hyvä ry.

Turun yliopisto säilyy hankkeen yhteistyökumppanina jatkaen muun muassa kyseisten lajien perustutkimusta sekä laboratoriotöitä Ruissalossa.

Aihetta on käsitelty 8.10.2012 myös Ylellä:
Yle uutiset

Suurin osa hankkeen koetiloista on jo löydetty, mutta paikkoja on vielä vapaana. Asiasta kiinnostuneet viljelijät, jotka toimivat hanketta rahoittavien Leader-toimintaryhmien alueella, voivat vielä ilmoittautua jatkokeskusteluun seuraaviin osoitteisiin: jouni.issakainen@kolumbus.fi, puh. 050-5145 345, noora.norokyto@turkuamk.fi

Luotu 31.10.2012 | Muokattu 27.10.2020