Avajaiskarnevaalit 2019

Vuoden opettajat, opintojaksot ja kieliteko palkittiin avajaiskarnevaalissa

03.09.2019

Yliopiston lukuvuosi avattiin Educariumin ja Publicumin aukiolla järjestetyillä avajaiskarnevaaleilla tiistaina 3.9. Vuoden opettajiksi valittiin Jussi-Pekka Järvinen ja Aleksi Lahti. Vuoden opintojakson tunnustuksen sai ”Musiikkiteollisuuden toiminnat ja kentät” -jakso. Vuoden kieliteko myönnettiin Vastalääke ry:lle. 

Karnevaalien yhteydessä kuultiin rehtori Jukka Kolan ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) puheenjohtaja Sini Saarisen tervehdyspuheet. Lisäksi myönnettiin palkintoja ansioituneille yliopistolaisille. Uudet opiskelijat tutustuivat TYYn alayhdistyksiin, harrastusmahdollisuuksiin ja palveluihin kampuksella.

Vuoden opettajiksi Jussi-Pekka Järvinen ja Aleksi Lahti

Vuoden opettajan tunnustuksen saivat yliopisto-opettajat Jussi-Pekka Järvinen ja Aleksi Lahti digitaalisen oppimisen opinnoista, kasvatustieteiden tiedekunnasta. 

Aleksi Lahti ja Jussi-Pekka Järvinen

Perusteluissa mainitaan, että Lahti ja Järvinen ovat erinomaisia sekä tiiviissä yhteistyössä ja -ymmärryksessä toimivia opettajia. He ovat innostavia ja opintoihin motivoiva. He ovat luoneet digitaalisen oppimisen opinnoista joustavan ja oppimista tukevan kokonaisuuden, jossa huomioidaan kunkin opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet.

Turun yliopistossa on valittu Vuoden opettaja vuodesta 1994 ja Vuoden opintojakso vuodesta 2006 lähtien. Valinnan tekevät yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Koulutusneuvoston ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan esityksestä.

Koulutusneuvosto ja TYY jakoivat myös kaksi hyvän opettajuuden kunniamainintaa. Tunnustukset saivat yliopistonlehtori Tuomo Häikiö psykologian oppiaineesta ja historian ja yhteiskuntaopin ainedidaktiikan opettaja Juha Vänttinen Turun normaalikoulusta. 

Tuomo Häikiö ja Juha Vänttinen

Vuoden opintojakso tarkastelee musiikkiteollisuutta

Vuoden opintojaksoksi valittiin ”Musiikkiteollisuuden toiminnat ja kentät” -jakso, vastuuopettajanaan musiikkitieteen professori John Richardson

Opintojakso tarjoaa opiskelijoille näkemyksiä eri musiikkiteollisuuden työkentistä ja käytännöistä, esimerkiksi levy-yhtiöistä, musiikkikentän eri toimijoista, hallinnosta ja edustusjärjestöistä. Jaksolla käsitellään myös elävän musiikin teollisuuden tutkimusta. Jakso koostuu luennoista, lukemistosta, alan edustajien puheenvuoroista sekä opintovierailuista.  

Opiskelijoiden antamissa opintojaksopalautteissa korostettiin opintojakson hyödyllisyyttä työllistymisen apuna, sen laaja-alaisuutta sekä sen välitöntä verkostoitumista suomalaisten musiikkiteollisuuden kanssa.

John Richardson

Kunniamaininnan sai Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden professori Jarna Heinosen ja yliopisto-opettaja Sanna Ilosen opintojakso Corporate Entrepreneurship. 

Jarna Heinonen ja Sanna Ilonen

Vuoden kieliteon sai terveysväittämiä oikova Vastalääke 

Vuoden kieliteko -tunnustuksen sai Vastalääke ry, joka on lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden perustama yhdistys. 

Yhdistyksen tarkoituksena on lääke- ja terveystieteen yleistajuistaminen. Terveysaiheet koskettavat kaikkia, mutta alan ulkopuolelta on toisinaan vaikea erottaa faktaa fiktiosta. Mediassa ja etenkin sosiaalisessa mediassa leviää epäselviä ja virheellisiäkin terveysväittämiä. 

Tunnustuksen perusteluissa korostetaan, että tämän vuoksi tarvitaan tutkimukseen perustuvaa helppolukuista tietoa myös kansalaisten äidinkielellä. Vastalääke kannustaa kansalaisia, median edustajia ja päättäjiä kriittiseen ajatteluun, näyttöön perustuvan tiedon hankkimiseen ja synnyttää dialogia asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä. Palkinnon otti vastaan yhdistyksen puheenjohtaja Tatu Han.
 

Tatu Han

Teksti: Tuomas Koivula
Kuvat: Hanna Oksanen

Luotu 03.09.2019 | Muokattu 20.03.2020