Seili lauttaranta 2

Weisell-säätiöltä 75 000 euron lahjoitus Turun yliopistolle

21.06.2022

Weisell-säätiö osallistuu Turun yliopiston varainhankintakampanjaan 75 000 euron lahjoituksella. Lahjoitus on vastinrahakelpoinen ja se kohdistetaan luonnontieteelliselle koulutusalalle.

Tieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä erityisesti ympäristön tilaa, meriturvallisuutta, merellisen kulttuuriperinnön tutkimusta ja säilyttämistä tukevan ja edistävän Weisell-säätiön tavoitteena on toiminnallaan vaikuttaa ihmisten ja luonnon välisen tasapainon säilyttämiseen. Säätiö arvostaa pitkäjänteistä ja rationaaliseen päätöksentekoon perustuvaa kestävää kehitystä ja pyrkii kehittämään uusien teknologioiden hyödyntämistä luonnon ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Haluamme olla mukana kehittämässä ympäristöön tilaan, luonnon monimuotoisuuteen sekä Saaristomeren ja Itämeren alueeseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta laajasti varmistaaksemme ainutlaatuisen saaristoluonnon ja -kulttuurin säilymistä tulevaisuuteen. Olemme tukeneet Turun yliopistoa vuosien varrella useaan otteeseen eri tutkimushankkeissa ja lahjoituksin. Osallistumalla vastinrahakampanjaan voimme laajentaa lahjoituksen vaikuttavuutta myös koko yliopiston toimintaan luonnontieteellisen koulutusalan lisäksi, sanoo Weisell-säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Voipio.

Turun yliopisto rakentaa toimintakulttuuria, jossa kestävän kehityksen ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden periaatteet toteutuvat koulutuksessa, tutkimuksessa ja vuorovaikutuksessa yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa.

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Tapio Salakoski kiittää säätiötä lahjoituksesta:

– Arvostamme Weisell-säätiön pitkäjänteistä tukea kestävää tulevaisuutta edistävälle tutkimukselle ja koulutukselle ja kiitämme lämpimästi lahjoituksesta. Luonnontieteelliselle koulutusalalle kohdistettuja lahjoitusvaroja voidaan käyttää esimerkiksi luontokadon pysäyttämiseen tähtäävän, luonnon- ja ihmistieteiden lähestymistapoja yhdistelevän tutkimuksen vahvistamiseen Saaristomeren alueella. Luontokadon pysäyttäminen vaatii laajaa systeemitason muutosta halki yhteiskunnan, ja pyrimme kehittämään uudenlaisia työkaluja tämän tavoitteen saavuttamiseksi, kertoo dekaani Salakoski.

Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Valtion vastinrahan myötä Turun yliopistolle tehdyn lahjoituksen vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai jollekin koulutusaloista. Yliopistolle tehdyt vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.

Luotu 21.06.2022 | Muokattu 21.06.2022