Hormonit eivät ainoita syyllisiä vaihdevuosiajan uniongelmiin (Väitös: Laura Lampio, 8.12.2017, synnytys- ja naistentautioppi)

30.11.2017

LL Laura Lampio havaitsi Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että vaihdevuosi-ikäisten naisten uni on herkkä ulkoisille häiriötekijöille, kuten työpäivien rasitukselle, masennusoireille ja henkilökohtaisen elämän kuormittaville tekijöille. Vaihdevuosien hormonaalisista muutoksista johtuvat kuumat aallot ja yöhikoilu heikensivät unenlaatua, mutta ne eivät selitä kaikkia vaihdevuosi-ikäisten uniongelmia.

​Turun yliopiston tiedote 30.11.2017
 
Vaihdevuosi-ikäisten naisten unihäiriöt on tiedetty yleisiksi, jopa 40–60 % vaihdevuosi-ikäisistä naisista kärsii univaikeuksista. Tiedemaailma ei ole pystynyt yksiselitteisesti osoittamaan, mistä ongelmat johtuvat. Usein uniongelmien on arveltu johtuvan pelkästään vaihdevuosioireista, kuten kuumista aalloista ja hikoiluoireista. Unen rakennetta vaihdevuosissa on tutkittu vain vähän, ja tulokset ovat ristiriitaisia. Unihäiriöt ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, sillä ne huonontavat merkittävästi elämänlaatua ja työkykyä sekä lisäävät riskiä sairastua muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen.

Naisten unen rekisteröinti ennen vaihdevuosia ja niiden aikana ainutlaatuista

Lampio selvitti tutkimuksessaan vaihdevuosi-ikäisten koettua unenlaatua sekä unen rakenteen muutoksia vaihdevuosiin siirryttäessä. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää vaihdevuosien aikana tapahtuvien hormonaalisten muutosten, ikääntymisen, muiden vaihdevuosioireiden sekä työn vaikutusta uneen.  Lisäksi tavoitteena oli tutkia vaihdevuosiajan unihäiriöitä ennustavia tekijöitä, jotka olisi mahdollista havaita jo ennen vaihdevuosia.
 
– Tutkimukseen osallistui 177 suomalaista keski-ikäistä naista. Tutkimushenkilöiden unta tutkittiin sekä subjektiivisesti unipäiväkirjalla ja unikyselykaavakkeella että objektiivisesti unirekisteröinnillä unilaboratoriossa. Tutkimus on tiettävästi maailmanlaajuisesti ensimmäinen, jossa samojen naisten unta seurattiin unirekisteröinnillä ennen vaihdevuosia ja vaihdevuosien aikana, Lampio kertoo. 

Hormonit eivät ainoita syyllisiä keski-ikäisen naisen uniongelmiin

Lampio havaitsi tutkimuksessaan, että vaihdevuosi-ikäisten heikentynyt unenlaatu selittyi etenkin unettomuusoireilla, kuten nukahtamisvaikeuksilla ja yöllisillä heräilyillä, mutta toisaalta myös unenaikaisiin hengityshäiriöihin viittaavilla oireilla.
 
Kuuden vuoden seurantatutkimuksen aikana todettiin, että iän myötä uni lyheni, muuttui rikkonaisemmaksi ja unitehokkuus laski – siis unen määrä suhteessa sängyssä vietettyyn aikaan väheni.
 
– Nämä unen rakenteen epäedulliset muutokset olivat yhteydessä kuitenkin nimenomaan ikääntymiseen, eivät hormonaalisiin muutoksiin. Vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset sen sijaan eivät yllättäen vaikuttaneet huonontavasti unen rakenteeseen, Lampio selittää.

Vaihdevuosien uniongelmia ennustavat tekijät havaittavissa jo vuosia aiemmin

Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla etenkin kuumat aallot ja hikoiluoireet heikensivät koettua unenlaatua, mutta myös työkuormituksella oli vaikutusta: työpäivien jälkeen unenlaatu oli huonompi verrattuna naisiin, jotka eivät vielä olleet vaihdevuosissa.
 
Vaihdevuosi-ikäisten naisten uni vaikuttaakin olevan herkkä ulkoisille häiriötekijöille, ja näillä tekijöillä on merkitystä jo ennen vaihdevuosia. Lampio nimittäin havaitsi useita tekijöitä, jotka ennustivat jo vuosia aikaisemmin vaihdevuosissa esiintyviä unihäiriötä. Näitä olivat muun muassa masennusoireet, henkilökohtaisen elämän kuormittavat tekijät ja koettu huono yleinen terveydentila.
 
– Vaihdevuosiajan uniongelmien syyt ovat luultavasti moninaisia, ja vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset ovat vain yksi osa unihäiriöiden synnyssä. Tutkimuksessa todetut riskitekijät ja vaihdevuosissa lisääntyvät masennus ja unenaikaiset hengityshäiriöt pitäisikin ottaa huomioon keski-ikäisten naisten terveydenhuollossa, ja tarvittaessa tarjota oikea-aikaista tukea ja hoitoa, jotta vaihdevuosiajan unihäiriöitä voitaisiin ennaltaehkäistä. Koska työpäivien aiheuttama kuormitus näyttäisi huonontavan unenlaatua vaihdevuosissa, olisi tärkeää taata myös riittävä palautuminen, Lampio tiivistää.
 
***
LL Laura Lampio esittää väitöskirjansa Sleep in Climacteric - Associative and Predictive Factors julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 8.12.2017 kello 12 (Tyks, U-sairaala, Naistenklinikan luentosali, Hämeentie 11, Turku).
 
Vastaväittäjänä toimii dosentti Riitta Luoto (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Juha Mäkinen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen.
 
LL Laura Lampio on syntynyt vuonna 1986 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Ressun lukiossa Helsingissä vuonna 2005. Lampio suoritti korkeakoulututkintonsa vuonna 2012 (LL) Turun yliopistossa. Väitöksen alana on synnytys- ja naistentautioppi. Lampio työskentelee Helsingin yliopistollisessa sairaalassa Naistenklinikalla erikoistuvana lääkärinä.
 
Väittelijän yhteystiedot: p. 040 8356176, lmlamp@utu.fi
 
 
Väitöskirja on julkaistu sähköisenä http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7000-1
 
 

 Luotu 30.11.2017 | Muokattu 30.11.2017