Kipulääke ketamiinin pitoisuudet vaihtelevat rajusti lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteiskäytön seurauksena (Väitös LL Marko Peltoniemi, 14.6.2013)

06.06.2013

Erikoislääkäri Marko Peltoniemen väitöskirjatutkimuksen mukaan ketamiinin pitoisuudet vaihtelivat merkittävästi, kun samanaikaisesti käytettiin esimerkiksi antibiootteja, luontaistuotelääkettä tai greippimehua.

​Ketamiini on ollut käytössä kenttälääkinnässä jo Vietnamin sodassa 1970-luvulla. Se on vaikutusmekanismiltaan ainutlaatuinen lääke, joka aiheuttaa anestesian suurilla annoksilla ja pelkän kivunlievityksen pienillä annoksilla. Kiinnostus ketamiinia kohtaan on viime vuosina lisääntynyt. Sitä voidaan käyttää kivun kroonistumisen ehkäisemisessä sekä kroonisen kivun hoidossa.

Ketamiinin käyttöä ovat rajoittaneet hallusinogeeniset sivuvaikutukset. Näitä on saatu kuitenkin vähennettyä merkittävästi 2000-luvulla, jolloin markkinoille tuli S-ketamiini. Se on 2–4 kertaa tehokkaampi kuin perinteinen ketamiini, joten kivunhoitoon tarvitaan pienempiä annoksia ja täten vähennetään sivuvaikutusten todennäköisyyttä.

Yhteisvaikutus saattaa sekoittaa entsyymien toimintaa

Ihmiskeho eliminoi elimistölle vieraita yhdisteitä pääasiassa aineenvaihdunnan kautta. Maksan ja suoliston entsyymit ovat eliminaatiossa tärkeässä roolissa. Entsyymien toiminta voi estyä tai kiihtyä lääkkeen, luontaistuotteen tai esimerkiksi greippimehun käytön aikana. Yhteisvaikutuksen seurauksena lääkeaineiden pitoisuudet voivat vaihdella jopa niin, että hoito muuttuu tehottomaksi tai aiheutuu myrkytystila.

Peltoniemen tutkimuksen mukaan maksa- ja suolistoentsyymien estäminen antibiootti klaritromysiinillä, veren hyytymiseen vaikuttavalla tiklopidiinilla tai greippimehulla lisäsivät S-ketamiinialtistusta 2,6-, 2,4- ja 3,0-kertaiseksi.

S-ketamiinin yhteiskäyttö maksaentsyymien toimintaa kiihdyttävän antibiootti rifampisiinin ja luontaistuote mäkikuisman kanssa laski merkittävästi S-ketamiinin pitoisuuksia. Reseptivapaasti saatavan luontaistuotevalmiste mäkikuisman kanssa suun kautta annosteltu S-ketamiini on todennäköisesti tehoton.

Tutkimus oli ensimmäinen ketamiinilla tehty systemaattinen lääkeaineiden yhteisvaikutustutkimus terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Tutkimustulokset paljastivat, että ketamiinin aineenvaihdunta tapahtuu ainakin kahden eri maksaentsyymin välityksellä. Mielenkiintoinen löydös oli mäkikuisman ja greippimehun samanaikaisen käytön suuri vaikutus ketamiinin pitoisuuksiin.

***

Lauantaina 14. kesäkuuta 2013 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (T-sairaala, Johan Haartman-Sali, Hämeentie 11) julkisesti tarkastettavaksi lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Marko Peltoniemen väitöskirja ”Effects of Cytochrome P450 Enzyme Inhibitors and Inducers on the Metabolism of S-ketamine” (Sytokromi P450-entsyymien estäjien ja toimintaa kiihdyttävien aineiden vaikutus S-ketamiinin aineenvaihduntaan). Virallisena vastaväittäjänä toimii emerita professori Leena Lindgren ja kustoksena professori Klaus Olkkola.

LL Marko Peltoniemi on syntynyt 1973 Hämeenlinnassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1992 Parkanon lukiosta. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2000 Turun yliopistosta. Hän toimii erikoislääkärinä Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirissä. Väitös kuuluu anestesiologian alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten:
matkapuhelin 050 558 2333, s-posti mapeltoniemi(at)gmail.com

Väittelijän kuva: http://www3.utu.fi/vaittelijat/peltoniemi_marko.jpg

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston kirjasto http://kirjasto.utu.fi/julkaisupalvelut/, julkmyynti(at)utu.fi, puhelin 02 333 6662

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa:
https://www.doria.fi/handle/10024/90554

Luotu 06.06.2013 | Muokattu 25.10.2013