Monipuolinen osaaminen on valttia päivystyshoitotyössä (Väitös TtM Iira Lankinen, 7.6.2013)

31.05.2013

TtM Iira Lankisen väitöskirjatutkimus osoittaa, että valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden päivystyshoitotyön osaamisessa on kehitettävää.

 

​Turun yliopiston väitöstiedote 31.5.2013

Päivystyshoitotyössä on kyse eri-ikäisten, äkillisesti sairastuneiden tai vammautuneiden potilaiden hoitamisesta. Potilasmäärät vaihtelevat viikonpäivästä ja kellonajasta riippuen ja potilaiden hoitoajat ovat lyhyitä. Työ on usein fyysisesti ja henkisesti raskasta. Potilaiden tilanteet vaihtelevat akuuttitilanteista tilanteisiin, jolloin potilas ei ole päivystyshoidon tarpeessa.

Lankisen tutkimuksessa määriteltiin päivystyshoitotyön osaaminen ja arvioitiin valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden päivystyshoitotyön osaamista tätä tutkimusta varten kehitetyllä mittarilla.

– Määrittelyn perusteella päivystyshoitotyön osaaminen on päätöksenteko-osaamista, kliinistä osaamista, vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista, ohjausosaamista ja eettistä osaamista. Päivystyshoitotyössä korostuvat päätöksenteko-osaaminen ja kliininen osaaminen, Lankinen kertoo.

Valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden päätöksenteko-osaamista ja kliinistä osaamista tulee kehittää

Valmistuvilla sairaanhoitajaopiskelijoilla oli mielestään eniten eettistä osaamista (esim. vaitiolovelvollisuuden noudattaminen) sekä vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamista (esim. yhteistyö moniammatillisessa tiimissä). Vähiten heillä oli päätöksenteko-osaamista (esim. hoitoa koskevien päätösten tekeminen nopeasti potilaan voinnin mukaan) ja kliinistä osaamista (esim. elottoman potilaan hoitaminen), jotka kuitenkin Lankisen tutkimuksen mukaan korostuvat päivystyshoitotyössä.

– Tutkimustulokset sairaanhoitajaopiskelijoiden päivystyshoitotyön osaamisesta antavat aihetta kehittää sairaanhoitajakoulutusta päivystyshoitotyön opetuksen sisällön ja laajuuden osalta. Myös nykyaikaisia opetus- ja opiskelumenetelmiä, osaamisen arviointia ja urasuunnittelua olisi tarpeen kehittää, Lankinen painottaa.

**
Perjantaina 7. kesäkuuta 2013 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Dentalia, Arje Scheinin -sali, Lemminkäisenkatu 2) julkisesti tarkastettavaksi terveystieteiden maisteri Iira Katrina Lankisen väitöskirja ”Päivystyshoitotyön osaaminen valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioimana”. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Jari Kylmä Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti Elina Eriksson.

TtM Iira Lankinen on syntynyt vuonna 1962 Jämsänkoskella ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1981 Jämsän yhteislukiosta. Hän on valmistunut apuhoitajaksi vuonna 1985 Helsingin sairaanhoito-opistosta ja sairaanhoitajaksi Helsingin kaupungin terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1991. Terveystieteiden maisteriksi hän valmistui Turun yliopistosta vuonna 2000. Lankinen toimii lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Väitös kuuluu hoitotieteen alaan.

Luotu 31.05.2013 | Muokattu 01.12.2020