MS-tautia hoitavat geenit saatiin keskushermostoon viruksen kyydillä (Väitös FM Michaela Nygårdas, 14.6.2013)

06.06.2013

MS-tautimallin hoidosta on saatu lupaavia tuloksia uudella kokeellisella menetelmällä. Kaksi tautia hoitavaa geeniä saatiin vietyä keskushermostoon erikoisella tavalla: herpes-viruksen kuljettamana.

​Multippeliskleroosia eli MS-tautia sairastaa Suomessa noin 7000 ja maailmanlaajuisesti yli kaksi miljoonaa henkilöä. Tautiin ei ole vielä parantavaa hoitoa, mutta nykyisillä lääkkeillä pystytään vaihtelevasti viivästyttämään taudin etenemistä.

Virusvälitteinen geenihoito on uusi kokeellinen hoitomuoto, jota on jo tutkittu monissa vakavissa sairauksissa. Michaela Nygårdasin väitöstutkimuksessa menetelmällä saatiin varsin positiivisia tuloksia MS-taudin hoidon kannalta.

– MS-tauti on immunologinen sairaus, jossa oma elimistö hyökkää aivojen hermoja suojaavaa myeliiniä vastaan. Viruksen kuljettamien kahden erilaisen geenin avulla saimme muun muassa immuunivastetta muutettua merkittävästi parempaan suuntaan, Nygårdas iloitsee.

Tutkimuksessa käytettiin herpesviruksesta heikennettyjä geenikuljettimia eli geenivektoreita. Kokeellisessa tilanteessa herpesvirukset kuljettivat keskushermostoon kahta MS-tautia hoitavaa geeniä: interleukiini 5 ja LIF-sytokiini -geeniä.

Interleukiini 5:n on todettu aiheuttavan taudissa myönteisiä immuunivasteen muutoksia ja LIF-sytokiini stimuloi soluja, jotka tuottavat aivojen hermoja suojaavaa myeliiniä. Nämä kaksi hoitogeeniä saatiin viruksiin muun muassa kloonaamalla.

Tutkimuksessa keskityttiin MS-taudin kokeelliseen muotoon, eikä menetelmää ei ole vielä testattu MS-potilailla.

– On liian aikaista sanoa, milloin juuri tämänkaltaisia virusvektoreita voitaisiin käyttää MS-taudin hoidossa. Herpesvälitteistä geenihoitoa on jo käytetty aivokasvainten hoidossa. On todennäköistä, että herpesvektoreita voidaan lähitulevaisuudessa käyttää vaikkapa MS-tautiin liittyvissä hermokivuissa, Nygårdas kertoo.

***

Perjantaina 14. kesäkuuta 2013 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (Mikron auditorio, Kiinamyllynkatu 13, Turku) julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Michaela Anna-Maria Nygårdasin väitöskirja ”Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) pathogenesis and HSV gene therapy of experimental autoimmune encephalomyelitis” (Herpes simplex virus tyyppi 1 (HSV-1) infektion patogeneesi ja HSV-välitteinen geeniterapia kokeellisessa autoimmuuni-enkefalomyeliitissä). Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Anders Vahlne (Karolinska Institutet, Tukholma) ja kustoksena professori Veijo Hukkanen.

FM Michaela Nygårdas on syntynyt vuonna 1980 Paraisilla ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1999 Pargas Svenska Gymnasiumista. Nygårdas on valmistunut filosofian maisteriksi 2004 ja kauppatieteiden maisteriksi (EM) 2010 Åbo Akademista. Hän toimii parhaillaan tohtorikoulutettavana Turun yliopistossa. Väitös kuuluu virusopin alaan.

Väittelijän yhteystiedot toimittajia varten:
puhelin 02 333 7479 tai 040 728 9750, s-posti micnyg[at]utu.fi

Väittelijän kuva: http://www3.utu.fi/vaittelijat/nygardas_michaela.jpg

Väitöskirjan myynti: Turun yliopiston verkkokauppa UTUshop, https://utushop.utu.fi/c/2-annales-universitatis-turkuensis/

Väitös on julkaistu myös Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: https://www.doria.fi/handle/10024/90617

 

Luotu 06.06.2013 | Muokattu 06.06.2013