CCR:n Tutkimus

CCR:n kaiken toiminnan tavoitteena on vaikuttava ja korkeatasoinen tutkimus. CCR:n tutkimus jäsentyy kuuden teema-alueen ympärille. Tutkijamme tekevät teema-alueisiin liittyvää tutkimusta ja toisaalta edistävät tutkimusyhteistyötä koko Turun kauppakorkeakoulussa kyseisten teemojen alueella. 

Tehtäviimme kuuluu nykyisten tutkimusalueiden edistämisen ohella myös uusien ideoiden synnyttäminen. Toimintaamme leimaakin kokeilukulttuuri. Näin ollen tutkimuksemme ei rajaudu tämän hetken teemoihin, vaan olemme avoimia uusille avauksille. 

Olemme mukana lukuisissa tutkimushankkeissa. Hankeet eivät kuitenkaan ole itse tarkoitus vaan työkaluja pureutua valikoituihin aiheisiin ja osoittaa tutkijoiden työpanosta ajankohtaisiin teemoihin.

Tutkimuksellemme on tunnusomaista tiivisyhteistyö yritysten ja muiden yliopistomaailman ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.