Kouluyhteistyö

Kiinnostaako kieliaineiden opiskelu opiskelijoitasi? Mietittekö mitä kieliaineisiin nykyaikana kuuluu ja mitä niissä oikein opiskellaan? Haluatteko tietää, mihin kieliaineista työllistytään ja mitä kieliammattilaiset tekevät nykypäivän yhä monimuotoisemmassa työelämässä?

Kieli- ja käännöstieteiden laitos tekee kouluyhteistyötä koulujen, lukioiden ja muiden kasvatuksen ja koulutuksen piiriin kuuluvien toimijoiden kanssa. Tarjoamme mm.

  • opintojen esittelyjä
  • opiskelijalähettiläiden kouluvierailuja
  • maistiaisluentoja lukiolaisille
  • TET-vierailuja

Pyydä esittelyä tai osallistu maistiaisluennolle

Kieli- ja käännöstieteiden laitos pitää mielellään kieliaineiden esittelyjä oppilaitoksissa. Esittelymme tarjoavat tietoa opintojen rakenteesta, sisällöistä, erikoistumisvaihtoehdoista ja mahdollisuuksista työelämässä.

Opiskelijalähettiläiltämme saatte ajantasaista tietoa opiskelusta ja opiskelijaelämästä.

Lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua erilaisille maistiaisluennoille ja tutustua yliopisto-opiskeluun kieli- ja käännöstieteen laitoksella.

Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden tutustua laitokseemme vastaanottamalla yläkoululaisten TET-vierailuja. TET-vierailun kautta yläkoululaiset pääsevät tutustumaan opiskeluun laitoksemme oppiaineissa.

Olemme myös avoimia erilaisille ideoille ja ehdotuksille kouluyhteistyöhön liittyen.

Lisätietoja erilaisista kouluyhteistyön mahdollisuuksista saa kouluyhteistyön yhteyshenkilöltä: Päivi Laine