Aino Halinen-Kaila profiilikuva
Aino
Halinen-Kaila
professori, markkinointi
D.Sc (Econ & Bus.Adm.)

Ota yhteyttä

+358 29 450 2184
+358 40 589 8891
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Yritysten välinen markkinointi
Liiketoimintaverkostojen dynamiikka
Asiakassuhteiden johtaminen
Asiantuntijapalvelujen markkinointi
Prosessitutkimuksen menetelmät

Biografia

Aino on toiminut markkinoinnin professorina Turun kauppakorkeakoulussa vuodesta 1999. Hän väitteli kauppatieteiden tohtoriksi 1995 ja on toiminut sen jälkeen lukuisissa akateemisissa tehtävissä pääasiassa Turun kauppaorkeakoulussa ja Turun yliopistossa, esim. tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaavana varadekaanina ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 2012-2019.

Hän on julkaissut tutkimuksiaan mm. seuraavissa tiedelehdissä:Journal of Management Studies, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management and Journal of Service Management. Hän on toiminut aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja tohtorikoulutusverkostoissa (ml. KATAJA, EIASM, ValueNet, IMP, NorD-workshop, Nordic workshop of Interorganizational Research) ja vieraillut lyhyitä jaksoja Stanfordin yliopistossa (SCANCOR-ohjelma), Manchesterin Kauppakorkeakoulussa ja Georgia State yliopiston Robinson Collegessa USAssa. Hän on Industrial Marketing Management-lehden ja Journal of Business and Industrial Marketing-lehden toimituskunnan jäsen, ja toimii myös päihdepalveluita tarjoavan A-Klinikka Oy:n hallituksessa. Vapaa-ajalla häntä ilahduttaa a cappella laulu ja puutarhan hoito.

Opetus

Tohtorikoulutuskurssit (TuKKK ja KATAJA/EIASM): Tieteellisen kirjoittamisen työpaja. Markkinoinnin tutkimusseminaari, B2B markkinointi ja Markkinoinnin teoria. Syventävä kurssi Strategisointi liiketoimintaverkostoissa. Maisterin tutkielmien ja väitöskirjojen ohjausta.

Tutkimus

Tämänhetkiset tutkimusteemat:
Visiointi liiketoimintaverkostoissa
Prosessitutkimuksen menetelmät
Etiikka ja oikeudenmukaisuus liikesuhteissa
Yritysten välisen markkinoinnin tutkimusparadigmat

Meneillään olevat tutkimusprojektit:
D4V-Design for Value -projekti 2016-2018. Rahoittajana Business Finland ja yksityiset yritykset. Yhteistyössä CCR:n ja muiden oppiaineiden kanssa.
Sian seurassa: Pohjoismainen liiketoimintatutkimus antibioottien käytöstä ja sianlihantuotannon ekosysteemistä, 2018- Rahoittajana NOS-SH. Yhteistyökumppaneina tutkijoita kolmesta yliopistosta: University of Southern Denmark, Uppsala University ja BI Norwegian Business School.

Julkaisut

Järjestä: