Aki Koivula profiilikuva
Aki
Koivula
erikoistutkija, INVEST tutkimuskeskus ja lippulaiva
dosentti, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
INVESTHub

Ota yhteyttä

+358 29 450 3073
+358 50 436 7381
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Poliittinen luottamus, poliittiset asenteet, digitaalinen vuorovaikutus ja osallistuminen
sosiaaliset verkostot
sosiaalinen luottamus
mediakulutus
poliittiset puolueet
pitkittäistutkimus ja kokeellinen tutkimusmenetelmä

Biografia

Työskentelen erikoistutkijana INVEST-lippulaivassa, jossa tehtäväni on toteuttaa ja kehittää kokeellista ja pitkittäistä kyselytutkimusta osana INVESTHub-tiimiä. Olen taloussosiologian dosentti ja olen toiminut opetustehtävissä sekä taloussosiologiassa että sosiologiassa useita vuosia väitöstutkimukseni jälkeen. Olen mukana useissa tutkimusryhmissä, mukaan lukien Tampereen yliopiston Emerging Technologies Lab. Vuosina 2020-2023 johdin KRIME-tutkimusryhmää, joka syventyi monipuolisesti pandemian sosiaalisiin vaikutuksiin. Tällä hetkellä olen Finnish Journal of Social Research -lehden toinen päätoimittaja.

Opetus

  • INWS0014 Social Inequality

Tutkimus

Tutkimukseni perustuu sosiologian, politiikan tutkimuksen ja sosiaalipsykologian näkökulmiin ja teorioihin. Olen keskittynyt erityisesti kahteen pääteemaan, jotka ovat toisinaan myös limittyneet. Ensinnäkin tutkin kansalaisten ja erilaisten instituutioiden välistä vastavuoroista suhdetta. Toiseksi tutkin, miten ihmiset osallistuvat yhteiskuntaan ja ovat vuorovaikutuksessa digitaalisissa ympäristöissä. Näiden teemojen kautta olen syventynyt ymmärtämään myös eriarvoisuutta, hyvinvointia, kulutusta ja elämäntyylejä sekä poikkeavaa käyttäytymistä.

Julkaisut

Järjestä:

Change and continuation (2023)

Finnish journal of social research
Koivula Aki, Prix Irene, Grahn Anna
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))