Aki Koivula profiilikuva
Aki
Koivula
dosentti, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori, Taloussosiologia
Oppiainevastaava (Head of Section)

Ota yhteyttä

+358 29 450 3073
+358 50 436 7381
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

digitaalinen vuorovaikutus
sosiaalisen median verkostot
kulutus- ja elämäntavat
alustatalous
puolueet
kyselytutkimus

Opetus

 • Johdatus sosiaalitieteisiin (Perusopinnot)
 • Contemporary Economic Sociology (Aineopinnot)
 • Taloussosiologian teoria (Syventävät)
 • Kulutus (Syventävät)
 • Taloussosiologian erityisalat (Syventävät)
 • Taloussosiologian työelämälähtöinen projektityö (Syventävät)
 • Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus (Syventävät)
 • Pro gradu -seminaari I & 2 (Syventävät)

Tutkimus

Tutkimuskohteita:
 • Digitaalinen osallistuminen ja vuorovaikutus
 • Alustatalous
 • Tekoäly ja robotit
 • Poliittiset puolueet
 • Kulutus- ja elämäntavat
 • Kyselytutkimus
 Projektit 
 • Ulkonäön taloudellisten seurausten sosiaaliset mekanismit (Turun yliopisto, Taloussosiologia). PI: Outi Sarpila
 • Teollisuuden digitaalinen murros (Turun yliopisto, Taloussosiologia). PI: Pekka Räsänen
 • Rahapeliongelmat ja verkkoyhteisöt: sosiaalipsykologinen tutkimus nuorten toiminnasta sosiaalisen median peliyhteisöissä (Tampereen yliopisto, Sosiaalipsykologia). PI: Atte Oksanen
 • Politiikan uskonnollinen legitimaatio ja uskonnon poliittinen legitimaatio Suomessa (Helsingin yliopisto, Uskontotiede). PI: Titus Hjelm

Julkaisut

Järjestä: