Aki Koivula profiilikuva
Aki
Koivula
dosentti, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori, Taloussosiologia
Oppiainevastaava (Head of Section)

Ota yhteyttä

+358 29 450 3073
+358 50 436 7381
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

digitalisaatio
kulutus- ja elämäntavat
sosiaalinen pääoma
puolueet
verkostot
kyselytutkimus

Opetus

 • Johdatus sosiaalitieteisiin (Perusopinnot)
 • Contemporary Economic Sociology (Aineopinnot)
 • Taloussosiologian teoria (Syventävät)
 • Kulutus (Syventävät)
 • Taloussosiologian erityisalat (Syventävät)
 • Taloussosiologian työelämälähtöinen projektityö (Syventävät)
 • Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus (Syventävät)
 • Pro gradu -seminaari I & 2 (Syventävät)

Tutkimus

Tutkimuskohteita:
 • Digitaalinen osallistuminen ja vuorovaikutus
 • Alustatalous
  Tekoäly ja robotit
  Sosiaalinen pääoma
 • Poliittiset puolueet
 • Kulutus- ja elämäntavat
 • Kyselytutkimus
 Projektit 
Projektin vastuullinen johtaja: KRIME: Kriisiviestinnän vaikutus riskikäsityksiin ja poliittiseen luottamukseen sekamuotoisessa mediaympäristössä (Helsingin Sanomain Säätiö) 

Mukana projekteissa: 
 • SOMA: Ulkonäön taloudellisten seurausten sosiaaliset mekanismit (Turun yliopisto, Taloussosiologia). PI: Outi Sarpila
 • DDI: Teollisuuden digitaalinen murros (Turun yliopisto, Taloussosiologia). PI: Pekka Räsänen
 • Rahapeliongelmat ja verkkoyhteisöt: sosiaalipsykologinen tutkimus nuorten toiminnasta sosiaalisen median peliyhteisöissä (Tampereen yliopisto, Sosiaalipsykologia). PI: Atte Oksanen
 • LEGITREL: Politiikan uskonnollinen legitimaatio ja uskonnon poliittinen legitimaatio Suomessa (Helsingin yliopisto, Uskontotiede). PI: Titus Hjelm

Julkaisut

Järjestä: