Anna Vuorinne profiilikuva
Anna
Vuorinne
tohtorikoulutettava, Kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen
MA

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

kirjallisuudentutkimus
sarjakuvatutkimus
siirtolaisuuskuvaukset
kertomuksen etiikka
kulttuurisen muistin tutkimus
dokumentaarinen sarjakuva
elämäkerrallinen sarjakuva
sarjakuvan yhteiskunnallisuus
saksalainen sarjakuva

Biografia

Olen tohtorikoulutettava yleisen kirjallisuuden oppiaineessa. 
Teen väitöstutkimustani osana Koneen Säätiön rahoittamaa tiedettä ja taidetta yhdistävää hanketta "Sarjakuva ja siirtolaisuus. Kuuluminen, kerronta, aktivismi" (2018–2020). Lisätietoa hankkeesta yllä olevasta linkistä.

Lisäksi toimin pohjoismaalais-balttialaisen "Comics and Society. Research, Art, and Cultural Politics" (2019–2021) -verkoston koordinaattorina. Lisätietoa verkostosta yllä olevasta linkistä.

Tutkimus

Olen kiinnostunut sarjakuvan yhteiskunnallisista, eettisistä ja poliittisista ulottuvuuksista. Väitöstutkimuksessani tarkastelen siirtolaiskertomusten etiikkaa ja politiikkaa tutkimalla saksalaisen nykysarjakuvan siirtolaisuuskuvauksia. Selvitän, millä tavoin sarjakuvakertomukset voivat edistää ymmärrystä ja tasavertaista yhteiseloa globaalin liikkuvuuden aikakaudella. 

Hypoteesini on, että sarjakuvakertomukset voivat parhaimmillaan toimia kohtaamisina siirtolaisten ja ei-siirtolaisten välillä. Yhtäältä nämä kohtaamiset ovat konkreettista jakamista ja kuuntelua ihmisten kesken, sillä monet teoksista perustuvat siirtolaisten haastatteluihin ja eräät jopa siirtolaisten ja ei-siirtolaisten yhteistyöhön. Ennen kaikkea kohtaamiset ovat kuitenkin symbolisia. Avaamalla siirtolaisuuden kokemuksia lukijoilleen sarjakuvat kutsuvat kohtaamaan siirtolaisia yksilöinä ja ymmärtämään siirtolaisuutta monitahoisena, nykytodellisuutta olennaisesti muovaavana ilmiönä.

Siirtolaisuuskuvausten lisäksi olen tutkinut feminististä kritiikkiä, aktivismia, identiteettikysymyksiä, empatiaa sekä seksin ja seksuaalisuuden kuvauksia sarjakuvassa. Olen erikoistunut erityisesti saksalaiseen ja suomalaiseen sarjakuvaan.


Julkaisut

Järjestä: