Anne-Marie Tuikka profiilikuva
Anne-Marie
Tuikka
väitöskirjatutkija, tietojärjestelmätiede
Master of Philosophy

Ota yhteyttä

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tietojärjestelmätiede Laadulliset tutkimusmenetelmät Yliopistopedagogiikka Projektisuunnittelu

Biografia

Olen tietojärjestelmätieteen jatko-opiskelija Turun yliopistossa. Hallitsen erityisesti laadulliset tutkimusmenetelmät, kuten puolistrukturoidut haastattelut ja osallistuvan havainnoinnin. Minulla on kokemusta myös akateemisesta kirjoittamisesta ja yliopistossa opettamisesta.

Opetus

Opetan yhtä aineopintoihin kuuluvaa kurssia, jonka aiheena on tietojärjestelmien mallintaminen. Kurssilla on vuosittain noin 150 opiskelijaa. Lisäksi ohjaan kandidaatin tutkielmia ja pro gradu -tutkielmia.

Tutkimus

Tutkimukseni keskittyy sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tutkimiseen vammaisten lasten vanhempien näkökulmasta. Pääasialliset tutkimusmenetelmäni ovat teemahaastattelut ja ryhmähaastattelut.

Julkaisut

Järjestä:

Digital Divides and Online Media (2021)

International Conference on E-Society, E-Education and E-Technology
Ruohonen Jukka, Tuikka Anne-Marie
(Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4))