Antonio Sciacovelli profiilikuva
Antonio
Sciacovelli
dosentti, kieli- ja käännöstieteiden laitos
yliopistonlehtori, digitaalinen kielentutkimus, espanja, italia, kiina, ranska, saksa
Ph.D.

Ota yhteyttä

+358 29 450 3372
+358 50 526 6314
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Italianistiikka
Italian keskiajan kirjallisuus
Unkarin kieli ja kulttuuri
Italian ja Unkarin kulttuurisuhteet
romaaninen filologia
käännöstiede

Biografia

Antonio Sciacovelli on italian kielen yliopistonlehtori ja Italian kielen ja kulttuurin dosentti (1.9.2017, Turun yliopisto). Hän on italian oppiaineen vastuuhenkilö Turun yliopistossa. Vuonna 1992 Sciacovelli valmistui maisteriksi (Laurea di Dottore) Napolin Istituto Universitario Orientale -yliopistosta pääaineenaan Itä-Euroopan filologia ja historia (Unkarin kieli ja kirjallisuus, Romanian kieli ja kirjallisuus, romaaninen filologia, italianistiikka). Vuonna 2005 hän valmistui tohtoriksi (alana romaaninen filologia, Italian keskiajan kirjallisuus) Eötvös Loránd -yliopistosta (Budapest). Hänen väitöskirjansa aihe on Per una tipologia “nuova” delle figure femminili del Decameron. Aiemmat tehtävät: Italian kielen lehtori (1993-1995), opettajakorkeakoulun lehtori (1995-1998), opettajakorkeakoulun apulaisprofessori (1998-2007), opettajakorkeakoulun professori (2007–) Italian kielen ja kirjallisuuden laitoksella Länsi-Unkarin yliopistossa (aik. Dániel Berzsenyi -opettajakorkeakoulu). Lisäksi hän toimi käännöstieteen vierailevana lehtorina Pannon-yliopistossa (Veszprém, Unkari) Debrecenin yliopistossa (Unkari). Vuosina 2005–2008 hän toimi kansainvälisten suhteiden vararehtorina Dániel Berzsenyi opettajakorkeakoulussa, vuosina 2009–2013 Länsi-Unkarin yliopiston humanistisen tiedekunnan varadekaanina ja vuosina 2013–2016 pedagogisen tiedekunnan dekaanina Länsi-Unkarin yliopistossa. Sciacovelli oli syyslukukauden 2015 vierailevana tutkijana Padovan yliopistossa (Italia).

Palkinnot (korkeakoulutus): Award for the foundation of a new University (Länsi-Unkarin yliopisto, 2008); Golden Ring, Berzsenyi -korkeakoulu (Unkari) Rector's award, 2007.

Muut palkinnot: Palkitut käännökset: 2013 Magda Szabó, Ditelo a Sofia, Salani, Milano 2013 (Petőfi Museum of Literature, Hungarian Books and Translations Office); 2011 Szilárd Rubin, Breve storia dell’amore eterno, Rizzoli, Milano 2011 (Hungarian Book Foundation); 2008 Gyula Krúdy, Girasole, Rizzoli, Milano 2009 (Hungarian Book Foundation); 2007 Special Jury -palkinto, contest of translation
"Estroverso" (Tavagnacco, Italy).

Opetus

Minulla on pitkä kokemus (28 vuotta) opetustyöstä korkeakouluissa Unkarissa ja Suomessa (Italian kirjallisuushistoria, Italian kieli, historia ja kulttuuri, tieteellinen kirjoittamisen sekä käännöstiede ja kääntäminen käytännössä).

Italian kielen yliopistonlehtorina osallistun myös Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelman opetukseen. Lisäksi olen italian pääaineen vastuuhenkilö kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelmassa (utuling). Yksi päätehtävistäni on ohjata kandidaatin- ja maisteritutkielmia sekä väitöskirjoja.

Tutkimus

Tutkimusaiheeni liittyvät pääasiassa Italian keskiajan kirjallisuuteen, vertailevaan kirjallisuustieteeseen, kulttuurintutkimukseen, käännöstieteeseen ja matkakirjallisuuden tutkimukseen.Tärkeä osa työtäni oman tutkimukseni ohella on tehdä yhteistyötä eri yliopistojen ja kulttuuri-instituuttien kanssa (esim. Catanian, Firenzen, Padovan, Salernon, Triesten ja Udinen yliopistot sekä Italian kulttuuri-instituutit Budapestissä, Wienissä ja Helsingissä) ja järjestää kansainvälisiä konferensseja.

Teoksessani “A quei tempi tutto avveniva secondo le regole”. Letteratura e cultura d’Ungheria al crepuscolo della monarchia asburgica (Savaria University Press, Padova – Szombathely 2017) analysoin Unkarin 1800-luvun ja 1900-luvun alun kirjallisuutta ja tarkastelen aikakauden historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tapahtumien vaikutusta unkarilaisten kirjailijoiden, esimerkiksi Géza Csáthin, Mihály Babitsin, Dezső Kosztolányni, Sándor Márain ja Gyula Krúdyn tuotantoon.

Väitöskirjani tarkastetussa painoksessa (Per una tipologia “nuova” delle figure femminili del Decameron, AMBRA, Szombathely 2005) ryhmittelen Giovanni Boccaccion Decameronen naishahmot käyttäen lähtökohtana keskiaikaista naista käsitteleviä tutkimuksia. Teoksessa esittelen, millaisia yhteyksiä naispuolisten henkilöhahmojen ja keskiaikaisen Italian yhteiskunnallisen, poliittisen, uskonnollisen, taloudellisen ja oikeudellisen elämän välillä on.

Monografioiden lisäksi olen julkaissut yli 200 tieteellistä artikkelia italian, unkarin ja ranskan kielellä. Olen osallistunut lähes 170 kansalliseen ja kansainväliseen konferenssiin. Olen ollut toimittajan 9 kokoomateoksessa (esim. Németh, Gizella, Adriano Papo & Antonio Sciacovelli [toim.] Disincanto magiaro. L’Ungheria nel primo dopoguerra.. Trieste: Luglio Editore, 2021; Sciacovelli, Antonio & Novella di Nunzio [toim.] In viaggio: incontri, percezioni e riflessioni lungo il filo della poiesi. Varsova: Wydawnictwo DiG, 2020; Franchi, Cinzia & Antonio Sciacovelli [toim.] Letteratura ungherese, letterature ungheresi. Szombathely: Savaria University Press, 2017).

Tutkimusrahoitus ja apurahat: 2015 National Operative Program (Hungary) TÁMOP 4. 2.2.B Talentum; 2011-2013 National Operative Program (Hungary) TÁMOP 4. 2.2.B Talentum; 2013-2016  Curricular and not curricular foreign languages teaching program in National Operative Program (Hungary) TAMOP 4.1.2.D-12/1/KONV.

Julkaisut

Järjestä:

Settentrione nr. XXXIV (2022)

Settentrione: Nuova Serie
Sciacovelli Antonio, de Anna Luigi, Cimmino Cecilia, Guerra Nicola
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))