Arttu Saarinen profiilikuva
Arttu
Saarinen
dosentti, Taloussosiologia
yliopisto-opettaja, Sosiaalitieteiden laitos

Ota yhteyttä

+358 50 563 0600
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Verkostot
puoluejäsenet
puoluekannattajat
media
sosiaalipolitiikka
hyvinvointi

Biografia

Johdan poliittiset kuplat -hanketta (https://blogit.utu.fi/poliittisetkuplat/) ja toimin taloussosiologian yliopisto-opettajana sekä dosenttina. 

Suomessa olen työskennellyt Turun, Tampereen, Helsingin ja Lapin yliopistoissa eri oppiaineissa. Lisäksi olen toiminut tutkimus- ja kehittämistehtävissä eläkevakuutusyhtiö Kevassa. Olen ollut vierailevana tutkijana Kööpenhaminan yliopiston sosiologian laitoksella, Amsterdamin yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella ja Kelassa.  

Olen tällä Politiikasta-lehden toimituskunnan jäsen, Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnan jäsen, Turun yliopiston sosiaalitieteiden koulutusohjelmasta vastaavan kanditiimin jäsen ja Oikeusministeriön kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunnan varajäsen. Olen aiemmin toiminut useissa opetukseen- ja tutkimukseen liittyvissä luottamustehtävissä. 

Opetus

Olen viime vuosina opettanut varsin paljon ja kehittänyt useita uusia suosittuja kursseja kuten Totuudenjälkeinen aika, Kohti kuntavaaleja, Ilmastonmuutoksen totuudet ja Taloussosiologian työelämälähtöinen projektityö. Turun yliopiston Kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden opiskelijat Index ry. on valinnut minut vuoden luennoitsijaksi. Olen ollut myös ehdolla Turun yliopiston vuoden opettajaksi, kurssini totuudenjälkeinen aika on ollut ehdolla Turun yliopiston vuoden opintojaksoksi sekä lisäksi Turun yliopiston sosiaalitieteiden ainejärjestö on valinnut minut vuoden opettajaksi. 

Opetustaitoni on arvioitu erinomaiseksi dosentuurin yhteydessä. Olen myös ollut mukana useissa eri opetusta kehittävissä toimikunnissa ja vastannut opetussuunnitelmatyöstä sekä suorittanut yliopistopedagogiikka 1 -kokonaisuuden. Olen toiminut yhteensä 40 kurssilla opettajana, lisäksi olen antanut useita kymmeniä yksittäisiä luentoja eri kursseilla. 

Tutkimus

Olen tehnyt yli kymmenen vuotta töitä erilaisissa monitieteisissä tutkijayhteisöissä ja useissa eri projekteissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Olen kiinnostunut sekä määrällisistä että laadullisista menetelmistä ja hyödyntänyt monenlaisia aineistoja tutkimustyössäni. 

Olen saanut rahoitusta projekteilleni Koneen säätiöltä, Suomen kulttuurirahastolta, Turun kaupunkitutkimusohjelmalta, Kunnallisalan kehittämissäätiöltä, Emil Aaltosen säätiöltä, Turun yliopistosäätiöltä ja Helsingin Sanomain säätiöltä. Lisäksi olen työskennellyt Tekesin ja Suomen akatemian hankkeissa. 

Olen antanut tutkimukseen liittyen satoja asiantuntijalausuntoja medialle ja olen ollut mukana järjestämässä useita tilaisuuksia tutkimustulosteni popularisoimiseksi muun muassa baareissa. Luennoin säännöllisesti akateemisen maailman ulkopuoliselle yleisölle erilaisissa tilaisuuksissa pyydettynä luennoitsijana ja paneelivetäjänä tai panelistina.  

Yhteensä 55 vertaisarvioitua julkaisua, joista 15 kirjoitettu yksin

Kaikkiaan yli 100 julkaisua ja 60 esitelmää tieteellisissä konferenseissa. 

Olen ohjannut yhden väitöskirjan loppuun sekä ohjaan parhaillaan viittä väitöskirjaa. Teen myös säännöllisesti erilaisia asiantuntija-arvioita tutkimukseen liittyen ja olen toiminut jäsenenä esimerkiksi useassa tutkimuksen laatua arvioivassa raadissa kuten väitöskirjan arviointitoimkunnassa ja Slush Skolar Awardissa. Olen toiminut vertaisarvioijana kansainvälisissä tiedelehdissä yli 30 kertaa.  

Olen ollut vastuullisena tutkijana 15 eri kyselyssä. Olen ollut keräämässä kyselyitä esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstöltä, kuntatyöntekijöiltä, kansalaisilta ja puoluejäseniltä. 

Olen tehnyt myös erilaisia konsultin töitä Turun kaupungille, Kevalle ja Kelalle liittyen kyselytutkimusosaamiseen, hyvinvointiin, tutkimusrahoitukseen sekä palveluiden kilpailuttamiseen. Lisäksi olen toiminut valmentajana/ryhmänvetäjänä Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksissa. 

Julkaisut

Järjestä: