Arttu Saarinen profiilikuva
Arttu
Saarinen
dosentti, taloussosiologia
yliopisto-opettaja, sosiaalitieteiden laitos

Ota yhteyttä

+358 50 563 0600
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Verkostot
puoluejäsenet
puoluekannattajat
media
sosiaalipolitiikka
hyvinvointi
poliittinen polarisaatio
tieteen yleistajuistaminen
politiikka ja urheilu

Biografia

Työskentelen taloussosiologian yliopisto-opettajana.  

Yliopistotöiden lisäksi konsultoin kyselytutkimusosaamiseen, hyvinvointiin, tutkimusrahoitukseen, palveluiden kilpailuttamiseen ja tieteen yleistajuistamiseen liittyvissä kysymyksissä. Vuosina 2021 ja 2022 työskentelin tiedejournalismin asiantuntijana MustRead-päättäjämediassa.

Tieteen yleistajuistamisen nimissä käytän aikaani myös journalististen tekstien laatimiseen ja asiantuntijaraporttien sekä tietokirjojen kirjoittamiseen. Nyt työn alla on kirja politiikan ja urheilun suhteista Suomessa sekä raportti poliittisesta polarisaatiosta sisäministeriölle. 

Yleistajuistamista edistän lisäksi olemalla mukana Turun yliopiston YVV (yhteiskunnallinen vuorovaikutus) -tiimissä. 

Opetus

Olen opettanut varsin paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kehittänyt useita uusia suosittuja kursseja kuten totuudenjälkeinen aika, kohti kuntavaaleja, ilmastonmuutoksen totuudet ja taloussosiologian työelämälähtöinen projektityö. 

Turun yliopiston Kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteiden opiskelijat Index ry. on valinnut minut vuoden luennoitsijaksi. Olen ollut myös ehdolla Turun yliopiston vuoden opettajaksi sekä lisäksi Turun yliopiston sosiaalitieteiden ainejärjestö on valinnut minut vuoden opettajaksi. 

Opetustaitoni on arvioitu erinomaiseksi dosentuurin yhteydessä. Suoritin opettajan pedagogisen pätevyyden vuosina 2020-2022.

Olen ollut mukana useissa eri opetusta kehittävissä toimikunnissa ja vastannut opetussuunnitelmatyöstä. Tällä hetkellä toimin osana opetusta kehittävää sosiaalitieteiden kanditiimiä ja olen tiedekunnan opetustaitotoimikunnassa. Lisäksi syksystä 2023 lähtien vaikutan valtakunnallisen valintakoevalinnan asiantuntijatyöryhmän jäsenenä.  

Yksi ylevistä titteleistäni on HOPS-vastaava eli vastaan henkilökohtaisista opintosuunnitelmista. Minuun kannattaa siis epäröimättä ottaa yhteyttä kun jokin asia taloussosiologian opinnoissa mietityttää tai haluat vain pientä mentorointiapua. Parhaiten saat kiinni näppäilemällä puhelimeen 050 5630600, mutta vastaan myös sähköposteihin. 


Tutkimus

Tutkijan työssä tulee kirjoitettua monenlaisia tekstejä ja minun kohdalla se on tarkoittanut yli 100 julkaisua ja 60 esitelmää tieteellisissä konferenseissa. Olen ollut vierailevana tutkijana Amsterdamin ja Kööpenhaminan yliopistoissa sekä työskennellyt myös eläkevakuutusyhtiössä tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Vuodet 2017-2020 johdin poliittiset kuplat -hanketta. Ohjaan parhaillaan viittä väitöskirjaa ja kolme ohjattavaani on jo tohtoroitunut onnistuneesti. Julkaisut

Järjestä: