Essi Vastamäki profiilikuva
Essi
Vastamäki
tohtorikoulutettava (tutkijakoulut), logopedia
väitöskirjatutkija, logopedia
FM, laillistettu puheterapeutti

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

lasten kielenkehitys
lastenneurologinen arviointi ja kuntoutuksen suunnitteleminen
pienten lasten syömisvaikeudet

Biografia

Valmistuin filosofian maisteriksi Turun yliopistosta jouluna 2018, jonka jälkeen siirryin heti alkuvuodesta 2019 töihin lastenneurologian polikliniikalle Satasairaalaan. Yksikköni ainoana puheterapeuttina opin paljon moniammatillisesta yhteistyöstä, sekä erityisesti toimintaterapian ja fysioterapian yhtymäkohdista puheterapian kanssa. Työkokemukseni lastenneurologialla herätti minussa erityisen kiinnostuksen pienten lasten syömispulmiin, joissa yhdistyvät ruokailuhetkien vuorovaikutteisuus yksilön omiin oraalisen senso-motoriikan haasteisiin.

Kliinisten töiden tekeminen herätti mielenkiintoni tutkimusmaailmaa kohtaan. Väitöskirjatutkijaksi Turun yliopistolle siirryin alkuvuodesta 2021. Väitöstutkimuksessani tarkastelen tyypillistä ja viiveistä kielenkehitystä, ja pyrin mallintamaan varhaisvaiheen tekijöitä, joiden pohjalta voidaan ennustaa tulevaa kehityskulkukaarta.

Opetus

Syyslukukaudella 2022 opetan logopedian perusopintojen Kieli ja elämänkaari 1 -kurssilla.

Tutkimus

Teen väitöskirjaani FinnBrain-tutkimushankkeessa. Väitöskirjani tavoite on mallintaa erilaisia kielen kehityksen kehityskulkukaaria.

Julkaisut

Järjestä:

Arvioinnin monet kasvot - teoriasta kohti käytänteitä (2024)

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja
Savolainen Irina, Hautala Terhi, Martikainen Anu, Toivola Minnaleena, Tolonen Anna-Kaisa, Vastamäki Essi
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))