Henni Pajunen profiilikuva
Henni
Pajunen
väitöskirjatutkija, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
FM | MA

Asiantuntijuusalueet

kielenhuolto
kielen normit
yleiskieli
kirjoitettu kieli
oikeinkirjoitus
kieli-ideologiat
kielen häpäisy
kielen muutos

Biografia

Olen väitöskirjatutkija kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Utuling-tohtoriohjelmassa. Teen artikkeliväitöskirjaa suomen kielen oppiaineeseen. Tutkin suomen yleiskieltä, sen normeja, kielenhuoltoa ja kieli-ideologioita.

Olen toiminut aikaisemmin kielenhuoltajanayrittäjänä ja toimitussihteerinä tieteellisissä julkaisuissa.

Tutkimus

Tutkin suomen yleiskieltä, sen normeja, kielenhuoltoa ja kieli-ideologioita. Tarkastelen näihin kytkeytyviä ilmiöitä, kuten kielen ammattilaisten suhtautumista kielioppisäännön muutokseen, toisten käyttämän kirjoitetun kielen häpäisyä sosiaalisessa mediassa, kielen muutoksiin liittyviä käsityksiä ja asennoitumisia sekä yleiskielen kieliopissa löytyviä koloja.

Julkaisut

Järjestä: