Henni Pajunen profiilikuva
Henni
Pajunen
tohtorikoulutettava, Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
FM | MA

Asiantuntijuusalueet

Kielenhuolto
kielen normit
yleiskieli

Biografia

Olen tohtorikoulutettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Utuling-tohtoriohjelmassa ja teen artikkeliväitöskirjaa suomen kielen oppiaineeseen. Teen tällä hetkellä tutkimusta osa-aikaisesti töiden ohella. Työskentelen Poliittisen talouden, tieteellisen vertaisarvioidun lehden toimitussihteerinä sekä oikolukuyrittäjänä.

Tutkimus

Tutkin artikkelimuotoisessa väitöskirjassani suomen kirjoitetun yleiskielen normien ongelmia, niistä käytyjä kielikeskusteluja sekä niiden kielenhuoltoa. Väitöskirjani koostuu neljästä osatutkimuksesta, joissa tarkastelen neljää alkuperältään erilaista normiongelmaa.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tutkin kieliammattilaisten suhtautumista -OittA- ja -OttA-verbien, kielenhuollon epäkohdaksi miellettyyn, oikeinkirjoitusnormiin. Toisessa osatutkimuksessa tarkastelen eksistentiaalilausetta ja sen lähirakenteiden rajatapauksia ja niistä annettuja normeja. Kolmannessa osatutkimuksessa tutkin avoimen 2. yksikön persoonan käyttöä yleiskielessä kielenhuollon näkökulmasta. Neljännessä osatutkimuksessa analysoin 1990–2010-luvun kieliopeissa julkilausuttuja ja piilotettuja kieli-ideologioita.

Julkaisut

Järjestä: