Janne
Engblom
lehtori, laskentatoimen ja rahoituksen laitos
D.Sc (Econ. and Business Adm.), M.Sc (Statistics)

Ota yhteyttä

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tilastotiede
tilastollinen konsultointi

Biografia

Olen tilastotieteen lehtori Turun kauppakorkeakoulussa vuodesta 2002 alkaen. Olen väitellyt tohtoriksi vuonna 2003 aiheesta ”Liikeriskit – luonne, lajit ja riskikentän mallintaminen. Olen suorittanut valtiotieteen maisterin tutkinnon pääaineena tilastotiede vuonna 2009. Lopputyössäni kuvasin erilaisia riskikäsitteen tulkintoja.

Opetus

Opetukseeni kuuluu tilastotieteen perus- ja aineopintoja, joista osa kuuluu myös tietojärjestelmätieteen ja toimitusketjujen johtamisen KTK/KTM-tutkintoihin. Kursseilla keskitytään perusteiden lisäksi mm. kyselytutkimusten ja laatuanalyysin problematiikkaan. Ohjelmistokurssilla tutustutaan puolestaan tilastollisiin ohjelmistoihin (SAS ja R). Opetus tapahtuu suomen ja englannin kielellä.


Tutkimus


Tilastotieteeseen liittyvä tutkimustoimintani liittyy pääosin konsultointi- ja analyysityöhön eri tutkimusryhmien jäseninä. Painopiste omassa tiedekunnassa on ollut pääosin ekonometrian, laskentatoimen, talousmaantieteen ja logistiikan alan tutkimuksissa. Lisäksi tiedekunnan ulkopuolella esimerkiksi hoito- ja lääketieteen tilastollinen analyysi on avannut uusia näkökulmia myös menetelmien soveltamiseen kauppa- ja taloustieteissä.

Olen mukana Tukkk:n KATE-projektissa (”Kulutustilat osana arvoa tuottavaa elinympäristöä”). Tutkimus on jatkoa Turun kauppakorkeakoulussa vuodesta 1990 alkaen tehdylle tutkimukselle, jossa on seurattu kaupan rakenteen muutosten vaikutuksia kuluttajien arjen sujuvuuteen, ostopaikan valintaan ja palvelujen saavutettavuuteen. KATE-tutkimuksen rahoittaa Turun yliopiston lisäksi Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Hankkeen vastaavana johtajana toimii professori Heli Marjanen.

Lisäksi on meneillään mm. tutkimukset

”Analysis of the House Price-Income Relationship” (yhdessä Elias Oikarinen et al. kanssa), joka keskittyy asuntojen hintojen ja tulojen yhteyden mallintamiseen ja jossa käytetään aineistona Yhdysvaltojen kaupunkien hinta-tulo -aikasarjoja.

”From Humboldtian to Hybrid Logic:The Effects of Performance Management on Institutional Logics in Academia”, (yhdessä Kallio K-M & Kallio, T. et. al kanssa) joka keskittyy yliopistojen henkilöstön suorituskyvyn johtamisen vaikutuksiin.


Julkaisut

Järjestä: