Jari Nuutila profiilikuva
Jari
Nuutila
dosentti, bioteknologian laitos
yliopisto-opettaja, biokemia
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 4784
Tykistökatu 6
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Virtaussytometria
Erotusdiagnostiikka
Bakteeri-infektio
Tulehdus;Infektiotaudit
Epidemiologia
Infektiosairauksien immunologia
Synnynnäinen immuniteetti
Virusinfektio
Soluvälitteinen immunologia

Biografia

PhD Jari Nuutila, University Teacher and independent infection researcher (Current, Department of Biochemistry, University of Turku).

Research topics: Isäntä-mikrobi vuorovaikutukset. Valkosolujen pintareseptoriekspressioiden ja seerumin liukoisten markkerien hyödyntäminen kuumeisten bakteeri- ja virusinfektioiden erotusdiagnostiikassa. http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biokemia/tutkimus/bk/immunochemistry/Sivut/home.aspx

Akateeminen ura: FM/Biokemia (Fagosytoosin ja "respiratory burstin" kinetiikan ja Ca2+-riippuvuuden vertailu käyttämällä mittauksissa virtaussytometria ja luminometria, 1994), FT/Biokemia (Interrelations between receptor expression, respiratory burst, and phagocytosis, 2004), Dosentuurit: Biokemia (2009, Turun yliopisto) ja Immunologia (2013, Helsingin yliopisto)

Julkaisut: 30 tieteellistä julkaisua (27 alkuperäisartikkelia ja 3 review-artikkelia) 

Opetus

Immunologia - teoria (42h luentoja), LuK-tutkinto, 4op

Immunologia - käytäntö (harjoitustyöt), LuK-tutkinto, 2op

Immunologian menetelmät, FM-tutkinto, 2op

Immunologian harjoitustyöt, FM-tutkinto, 2op


Tutkimus

Tämän poikkitieteellisen immunologisen perustutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tutkia miten tietyt valkosolujen pintareseptorit ja seerumin liukoiset markkerit ilmenevät infektio- ja tulehdussairauksissa sekä terveillä kontrolleilla. Tarkoituksena on selvittää miten soluvälitteisen ja liukoisen immuniteetin mekanismit ovat säädeltyjä.

Tutkimus poikkeaa aikaisemmin julkaistuista tutkimuksista seuraavasti: (A) Ensimmäistä kertaa koskaan näin suurta määrää potentiaalisia bakteeri-infektiomarkkereita tullaan mittaamaan samanaikaisesti, ja (B) Markkerit kvantitoidaan aidoissa in vivo olosuhteissa (Bakteeri- ja virusinfektiopotilailta ja terveiltä kontrolleilta).

Tutkimuksen toinen päämäärä on muuntaa edellä mainitut perustutkimustulokset soveltumaan kliiniseen diagnostiikkaan. Perimmäinen tavoite on selvittää onko mahdollista kehittää uusi(a) pikamenetelm(i)ä erottamaan bakteeri- ja virusinfektiot toisistaan alle puolessatunnissa.

Julkaisut

Järjestä: