Jere Kyyrö profiilikuva
Jere
Kyyrö
yliopisto-opettaja, Kulttuurien tutkimus
FT, YTM

Contact

Asiantuntijuusalueet

kulttuurintutkimus
uskontososiologia
kansalaisuskonto
uskonto ja media
nationalismi
laadullinen tutkimus
haastattelu
rituaalitutkimus

Biografia

2019 Filosofian tohtori, uskontotiede, Turun yliopisto

2013 Yhteiskuntatieteden maisteri, sosiologia, Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

2009 Filosofian maisteri, uskontotiede, Turun yliopisto

2008 Humanististen tieteiden kandidaatti, uskontotiede, Turun yliopisto

Opetus

Lukukausilla SL2022 - KL 2024 olen tutkimusvapaalla, enkä opeta päätoimisesti.

2020-2022 olen ollut seuraavien opintojaksojen vastuuopettaja:

  • Kulttuurien tutkimus ja muuttuva maailma, 5 op
  • Kulttuurien tutkimuksen metodologia, 5 op
  • Kulttuurialan työelämätaidot, 3 op
  • Kenttätutkimus I, 5 op
  • Tulevaisuusorientoitunut opinto- ja uraohjaus, 2 op
  • Johdanto etnografiseen metodologiaan, 5 op
  • Työelämän asiantuntijuus, 5 op
  • Verkkoetnografia ja digitaalisen aineistojen hallinta, 2 op​​​​​​​


Aiempi opetus:

Kevätlukukausi 2020

Aasian uskonnot (TY, avoin yliopisto, verkkokurssi)

Kevätlukukausi 2019

Aasian uskonnot (TY)

Aasian uskonnot (TY, avoin yliopisto, verkkokurssi)

Kevätlukukausi 2018

Aasian uskonnot (TY, avoin yliopisto, verkkokurssi)

Syyslukukausi 2017

USKO1000 U1. Johdatus uskontotieteeseen (yksi luentokerta)

Kevätlukukausi 2017

Uskonto tieteen, taiteen ja median risteyksissä / Uskonto, yhteiskunta ja media -osuus, yhdessä Tuomas Äystön kanssa (Tay Avoin yliopisto)

Syyslukukausi 2016

Uskonto tieteen, taiteen ja median risteyksissä / Uskonto, yhteiskunta ja media -osuus, yhdessä Tuomas Äystön kanssa

Kevätlukukausi 2016

USKO1222 Graduseminaari (avustava opettaja)

Syyslukukausi 2015

USKO1222 Graduseminaari (avustava opettaja)

USKO0960 U2. Suomen uskonnollinen kenttä (yksi luentokerta)

Tutkimus


Työskentelen post-doc -tutkijana uskontotieteen oppiaineessa. Tutkimukseni käsittelee kansalaisuskontoa Suomessa 2000-2020 -luvuilla. Tutkimusta rahoittaa Suomen kulttuurirahasto.

Olen tällä hetkellä tutkimusvapaalla kulttuurien tutkimuksen yliopisto-opettajan tehtävästä, jossa aloitin elokuussa 2020.

Olen myös mukana kahdessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa:

HumBio (Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 2021–2025) tutkii ihmisten suhdetta kadonneisiin, uhanalaisiin ja tulokas- sekä vieraslajeiksi määriteltyihin merieläimiin ja -kasveihin. Vastaan hakkeessa kenttätyökurssin kanssa tehtävästä opetusyhteistyöstä sekä otan osaa ihmisten ja lintujen välisten suhteiden tutkimiseen. (https://sites.utu.fi/humbio/.)

LegitRel (Helsingin yliopisto, uskontotiede, 2020–2024) luotaa puoluepolitiikan ja uskonnon kytköksiä. Tutkin hankkeessa poliittisia tekstejä ja muita materiaaleja. (https://www2.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/uskonto-politiikka-ja-legitimaatio.)

Maaliskuusta heinäkuuhun 2020 tutkin Turun yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja koulutuskeskuksen eli Sote-akatemian (https://sites.utu.fi/sote/) monialaista toimintamallia.

Väittelin tohtoriksi uskontotieteestä keväällä 2019. Väitöskirja käsittelee marsalkka Mannerheimin ympärillä käytyjä kulttuurikiistoja suomalaisessa mediassa 2000- ja 2010-luvuilla.

Väitöskirja: Mannerheim ja muuttuvat tulkinnat (linkki: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67450

Tutkimukseni ovat keskittyneet uskonnon, kansallisuuden ja median ympärille, mutta ne ovat sivunneet myös kulttuurintuotannon ja politiikan kenttiä. Väitöskirjassani kehittelin teoriaa kansalaisuskonnosta kansallisena pääomana ja tulevaisuudessa tarkoituksenani olisi jatkaa tämän näkökulman kehittelyä etenkin uskonnollisten ryhmien ja organisaatioiden näkökulmasta.


Julkaisut

Järjestä:

Uskonnon määritteleminen (2022)

Tieteen termipankki
Kyyrö Jere
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))