Johanna Yliskylä-Peuralahti profiilikuva
Johanna
Yliskylä-Peuralahti
projektipäällikkö, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Dr., Project Manager

Ota yhteyttä

+358 40 154 5936
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Merenkulun sääntely ja hallinta
kestävä kehitys
maantieteellinen tutkimus

Biografia

FT-tutkinto Turun yliopisto 2004, pääaine maantiede, erikoistumisala aluekehitys- ja politiikka. Nykyinen tehtävä: projektipäällikkö ja tutkija Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa vuodesta 2006 lähtien. Päävastuulla merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvät projektit ja niissä tehtävä tutkimustyö.

Aikaisempi työkokemus: Tutkija Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Politiikan tutkimusohjelmassa (2004-2005), apurahatutkija Turun yliopiston maantieteen laitoksella (2002-2004), tutkija Tampereen yliopiston aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitoksella Suomen Akatemian projektissa BIAPIA (2001-2002), projektipäällikkö Loimaan Seutukunnan Kehittämiskeskuksen maaseutuelinkeinojen kehittämishankkeessa (1997-1998).

Opetus

Avoin yliopisto, ympäristötieteen perusopinnot/Ympäristö ja yhteiskunta yhdessä Minna Pappilan kanssa (sl. 2018)

Avoin yliopisto, maantieteen perusopinnot: Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede (3 op). (Kl. 2019)

Lisäksi Igne Stalmokaiten väitöskirjan ohjaus 2017-.

Tutkimus

Tämänhetkinen tutkimukseni liittyy merenkulun ympäristövaikutuksiin, mahdollisuuksiin vähentää päästöjä ilmaan sekä päästöihin liittyvän sääntelyn yhteiskunnallisiin vaikutuksiin (EnviSum-projekti, ks.https://blogit.utu.fi/envisum/ ). Viimeaikaiset tieteelliset artikkelini ovat käsitelleet merenkulun kestävää kehitystä ja ympäristövastuuta, merenkulun säätelyä ja hallintaa erityisesti merenkulun päästöjen osalta. Maantieteilijänä olen kiinnostunut etenkin näiden tutkimusteemojen spatiaalisesta ulottuvuudesta.

Julkaisut

Järjestä: