Johanna Yliskylä-Peuralahti profiilikuva
Johanna
Yliskylä-Peuralahti
projektipäällikkö, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
projektipäällikkö, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
PhD

Ota yhteyttä

+358 40 154 5936
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Merenkulun sääntely ja hallinta
kestävä kehitys
maantieteellinen tutkimus

Biografia

FT-tutkinto Turun yliopisto 2004, pääaine maantiede, erikoistumisala aluekehitys- ja politiikka. Nykyinen tehtävä: projektipäällikkö ja tutkija Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa vuodesta 2006 lähtien. Päävastuulla merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvät projektit ja niissä tehtävä tutkimustyö. Yliopisto-opettaja Turun yliopiston Avoimessa yliopistossa 2018 lähtien.

Aikaisempi työkokemus: Tutkija Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Politiikan tutkimusohjelmassa (2004-2005), apurahatutkija Turun yliopiston maantieteen laitoksella (2002-2004), tutkija Tampereen yliopiston aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitoksella Suomen Akatemian projektissa BIAPIA (2001-2002), projektipäällikkö Loimaan Seutukunnan Kehittämiskeskuksen maaseutuelinkeinojen kehittämishankkeessa (1997-1998).

Opetus

Avoin yliopisto, ympäristötieteen perusopinnot: Ympäristö ja yhteiskunta yhdessä Minna Pappilan kanssa (sl. 2018 lähtien)
Avoin yliopisto, maantieteen perusopinnot: Johdatus maantieteeseen (MAAN6043) (5 op), sl. 2019

Avoin yliopisto, maantieteen perusopinnot: Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede (MAAN6260) (3 op). (kl. 2019-)
Avoin yliopisto, maantieteen perusopinnot: Luonnonvarojen maantiede (MAAN6055) (4 op), kl. 2020 

Igne Stalmokaiten väitöskirjan ohjaus 2017-

Daria Gritsenkon väitöskirjan ohjaus 2011-2014

Tutkimus

Viimeaikainen tutkimukseni liittyy merenkulun ympäristövaikutuksiin, mahdollisuuksiin vähentää päästöjä ilmaan sekä päästöihin liittyvän sääntelyn yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Viimeaikaiset tieteelliset artikkelini ovat käsitelleet meriliikenteen päästövähennysmahdollisuuksia ja energiasiirtymää, merenkulun kestävää kehitystä ja ympäristövastuuta sekä merenkulun säätelyä ja hallintaa erityisesti merenkulun päästöjen osalta. Maantieteilijänä olen kiinnostunut etenkin näiden tutkimusteemojen spatiaalisesta ulottuvuudesta.

Julkaisut

Järjestä:

Clean Shipping: Exploring the impact of emission regulation (2019)

Sari Repka, Johan Mellqvist,Tadeusz Borkowski, Jukka-Pekka Jalkanen, Jan Eiof Jonson, Lars
Barregard, Eunice Olaniyi, Gunnar Klaus Prause, Michael Gauss, Jari Walden, Erik Svensson,
Eugene Genikhovich, Denis Rumyantzev, Jan Boyesen, Christian Wenske, Thaysa Portela de
Carvalho, Anu Lähteenmäki-Uutela, Lasse Johansson, Vladimir Conde, Anne Erkkilä-Välimäki,
Johanna Yliskylä-Peuralahti, Karri Saarnio, Alexey Bakhtov, Svetlana Tochanskaya, Maximilian
Bosch,Teemu Haukioja, Janne Törrönen, Ari Karppinen, Jörg Beecken, Minna Alhosalo, Jaroslaw
Myskow, Przemyslaw Kowalak, Erik Bäck, Hung Nguyen, Peter Molnar, Leo Stockfelt, Sina Atari,
Yassine Bakkar
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)