Johanna Yliskylä-Peuralahti profiilikuva
Johanna
Yliskylä-Peuralahti
yliopisto-opettaja, maantiede
PhD

Ota yhteyttä

+358 40 154 5936
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kestävää kehitystä koskeva maantieteellinen tutkimus
muovien kiertotalous. Merenkulun sääntely ja hallinta.

Biografia

FT-tutkinto Turun yliopisto 2004, pääaine maantiede, erikoistumisala aluekehitys- ja politiikka. Yliopisto-opettaja, Maantieteen ja Geologian laitos 1.8. 2023 lähtien.

Ennen nykyistä tehtävää työskentelin projektipäällikkönä ja tutkijana Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa vuosina 2006 - 2023. Päävastuullani oli merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvät projektit ja niissä tehtävä tutkimustyö. Samanaikaisesti työskentelin yliopisto-opettajana Turun yliopiston Avoimessa yliopistossa 2018-2023.

Aikaisempi työkokemus: Tutkija Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Politiikan tutkimusohjelmassa (2004-2005), apurahatutkija Turun yliopiston maantieteen laitoksella (2002-2004), tutkija Tampereen yliopiston aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitoksella Suomen Akatemian projektissa BIAPIA (2001-2002), projektipäällikkö Loimaan Seutukunnan Kehittämiskeskuksen maaseutuelinkeinojen kehittämishankkeessa (1997-1998).

Opetus


Maantieteen perusopinnot (LuK): Johdatus maantieteeseen (MAAN6091) (5 op), sl. 2023 lähtien

Igne Stalmokaiten väitöskirjan ohjaus 2017-2021 yhteistyössä Södertörnin yliopiston (prof. Björn Hassler, Tommy Larsson-Segerlind) kanssa

Daria Gritsenkon väitöskirjan ohjaus 2011-2014 yhteistyössä HY:n (prof. Veli-Pekka Tynkkynen, Tuomas Forsberg) kanssa


Tutkimus

Käynnissä oleva tutkimukseni liittyy muovien kestävään käyttöön ja kiertotalouteen (osana PlastLIFE-projektia)

Aimmat tutkimukseni tutkimukseni ovat iittyneet merenkulun ympäristövaikutuksiin, mahdollisuuksiin vähentää päästöjä ilmaan sekä päästöihin liittyvän sääntelyn yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Viimeaikaiset tieteelliset artikkelini ovat käsitelleet meriliikenteen päästövähennysmahdollisuuksia ja energiasiirtymää, merenkulun kestävää kehitystä ja yhteiskuntavastuuta sekä merenkulun säätelyä ja hallintaa erityisesti merenkulun päästöjen osalta.

Julkaisut

Järjestä:

Maa- ja puutarhatalouden muovien kiertotalouden edistäminen PlastLIFE-hankkeessa (2024)

Maataloustieteen päivät
Räisänen Milja, Fjäder Päivi, Hagner Marleena, Heikkinen Reijo, Järvistö Johanna, Kauppi Sari, Leppänen Matti, Niemikoski Hanna, Nyyssönen Jussi, Palojärvi Ansa, Paukkunen Simo, Perkola Noora, Pohjonen Alma, Pääkkönen Hanna, Pölönen Matti, Pönni Veijo, Rasa Kimmo, Rintala Niko, Ruuska Satu, Selonen Salla, Seppänen Ari-Matti, Surakka Joni, Tuovinen Annika, Vaahterinen Juha, Yliskylä-Peuralahti Johanna
(Muu (O2))

Clean Shipping: Exploring the impact of emission regulation (2019)

Sari Repka, Johan Mellqvist,Tadeusz Borkowski, Jukka-Pekka Jalkanen, Jan Eiof Jonson, Lars
Barregard, Eunice Olaniyi, Gunnar Klaus Prause, Michael Gauss, Jari Walden, Erik Svensson,
Eugene Genikhovich, Denis Rumyantzev, Jan Boyesen, Christian Wenske, Thaysa Portela de
Carvalho, Anu Lähteenmäki-Uutela, Lasse Johansson, Vladimir Conde, Anne Erkkilä-Välimäki,
Johanna Yliskylä-Peuralahti, Karri Saarnio, Alexey Bakhtov, Svetlana Tochanskaya, Maximilian
Bosch,Teemu Haukioja, Janne Törrönen, Ari Karppinen, Jörg Beecken, Minna Alhosalo, Jaroslaw
Myskow, Przemyslaw Kowalak, Erik Bäck, Hung Nguyen, Peter Molnar, Leo Stockfelt, Sina Atari,
Yassine Bakkar
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))