Kaisa Korpinen profiilikuva
Kaisa
Korpinen
Opettajankoulutuslaitos (Turku)
tohtorikoulutettava, Opettajankoulutuslaitos (Turku)
MA; Doctoral candidate
Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI), Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus (CERLI), Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa (ELLA)

Ota yhteyttä

+358 29 450 4742
+358 50 472 7763
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kehollinen kielen oppiminen
tanssin ja kielen oppimisen integrointi
varhainen kielen oppiminen
varhennettu kielenopetus
vieraan kielen opettaminen
monialainen opetuksen kehittäminen

Biografia

Toimin tohtorikoulutettavana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Koulutukseltani olen vieraiden kielten aineenopettaja (englanti ja ranska).


Tutkimus

Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on kehittää ja tutkia tanssia ja kielen oppimista yhdistäviä pedagogisia käytänteitä varhennetussa kielenopetuksessa. Tutkimukseni pohjautuu "Kieliä tanssien! / Dansa språk!" -hankkeeseen, jota rahoittavat Svenska Kulturfonden ja Svenska Litteratursällskapet.

Vuosina 2021-2022 toimin apurahatutkijana Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa "Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa" (ELLA, 2021-2024). Eeva Anttilan (Taideyliopisto) johtamassa monialaisessa hankkeessa tarkastellaan kehollisuuden, taiteellisen toiminnan ja kielen yhteenkietoutumia (https://www.uniarts.fi/projektit/ella-kehollisuus-ja-taide-kielenoppimisessa/)