Kati Suomi profiilikuva
Kati
Suomi
yliopisto-opettaja, Porin tutkintokoulutus
KTT, dosentti

Ota yhteyttä

+358 50 520 0790
Pohjoisranta 11 A
28100
Pori

Asiantuntijuusalueet

Kuluttajamarkkinointi
Brändijohtaminen
Maineenhallinta
Julkinen sektori
Yliopistot
Kulttuuritapahtumat

Biografia

Kauppatieteiden tohtori Kati Suomi työskentelee markkinoinnin yliopisto-opettajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. Hänellä on dosentin arvo Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Kati on toiminut vuodesta 2016 tieteellisen International Review on Public and Nonprofit Marketing -lehden toimituskunnassa ja tekee artikkelikäsikirjoitusten arviointeja myös muille tieteellisille lehdille. Hän on Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan jäsen.

Ennen siirtymistään yliopistoon vuonna 2008, Kati työskenteli pankin ja kaupan aloilla. 

Kati on opiskellut Turun yliopistossa myös yhteiskuntatieteitä (90 op verran, sisältäen mm. sosiologian perusopinnot). 


Opetus

Katilla on yli 10 vuoden opetuskokemus Turun yliopistosta. Hän opettaa useilla markkinoinnin perus-, aine- ja syventävillä opintojaksoilla vuosittain. Katin opintojaksoja ovat Asiakas- ja liikesuhteiden johtaminen, Kuluttajan ja organisaation ostokäyttäytyminen, Integrated Marketing Communications, Markkinoinnin perusteet, Markkinoinnin perusteet - harjoitukset, Markkinoinnin täydentävät opinnot, Arvonluonti palveluverkostoissa, Markkinoinnin kandidaatintutkielma ja Markkinoinnin Pro gradu -tutkielma (Katin ohjaama graduryhmä alkaa joka toinen vuosi). Lisäksi hän osallistuu opetukseen opintojaksolla Asiantuntijaorganisaatiot verkostoissa.

Kati toimii pääohjaajana kahdelle markkinoinnin väitöskirjan tekijälle ja toisena ohjaajana kolmannelle jatko-opiskelijalle. Hän on toiminut ohjaajana, kanssaohjaajana tai tarkastajana yhteensä yli 140 kandidaatin- ja Pro gradu -tutkielmassa. Hän toimii markkinoinnin omaopettajana ja on osallistunut pedagogiseen koulutukseen, joista tärkeimpiä ovat Turun yliopistossa suoritetut: Yliopistopedagogiikka 1 (10 op) ja Kasvatustieteiden perusopinnot (25 op). 


Tutkimus

Katia kiinnostaa tutkimuksellisesti brändijohtaminen, maineenhallinta, yhteisluominen ja kuluttajien välinen suusanallinen ja verkossa tapahtuva viestintä. Lisäksi kiinnostuksen kohteita ovat huumorin hyödyntäminen markkinoinnissa ja brändin rakentamisessa sekä kuluttajien kokema brändirakkaus ja -viha. Kati on Netcod- (Networked co-development) ja Compas-tutkimusryhmien jäsen.

Katin tutkimusta on julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä, kuten Journal of Business Research,Tourism Management ja International Journal of Public Sector Management.

Hänen artikkeliväitöskirjansa markkinoinnin aineessa (03/2015) on nimeltään "Managing brand identity and reputation - A case study from Finnish higher education" (Brändi-identiteetin ja maineen johtaminen -Tapaustutkimus suomalaisen korkeakoulutuksen kontekstissa)

Kati on työskennellyt EAKR-, ESR-, Sitra- ja Suomen Akatemia -hankkeilla.

Julkaisut

Järjestä:

Ironic festival brand co-creation (2020)

Journal of Business Research
Kati Suomi, Mervi Luonila, Jaana Tähtinen
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)