Kati Suomi profiilikuva
Kati
Suomi
apulaisprofessori, Porin tutkintokoulutus

Ota yhteyttä

+358 50 520 0790
Pohjoisranta 11 A
28100
Pori

Biografia

Kauppatieteiden tohtori Kati Suomi työskentelee liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden apulaisprofessorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä. Hänellä on dosentin arvo Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Kati on toiminut vuodesta 2016 tieteellisen International Review on Public and Nonprofit Marketing -lehden toimituskunnassa ja tekee artikkelikäsikirjoitusten arviointeja myös muille tieteellisille lehdille. Hän on Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan jäsen.

Ennen siirtymistään yliopistoon vuonna 2008, Kati työskenteli pankin ja kaupan aloilla. 

Kati on opiskellut Turun yliopistossa myös yhteiskuntatieteitä (90 op verran, sisältäen mm. sosiologian perusopinnot). 


Opetus

Katilla on yli 10 vuoden opetuskokemus Turun yliopistosta. 

Kati toimii pääohjaajana kahdelle väitöskirjan tekijälle ja toisena ohjaajana kolmannelle jatko-opiskelijalle. Hän on toiminut ohjaajana, kanssaohjaajana tai tarkastajana yhteensä yli 150 kandidaatin- ja Pro gradu -tutkielmassa. Hän on osallistunut pedagogiseen koulutukseen, joista tärkeimpiä ovat Turun yliopistossa suoritetut: Yliopistopedagogiikka 1 (10 op) ja Kasvatustieteiden perusopinnot (25 op). 


Tutkimus

Katia kiinnostaa tutkimuksellisesti mm. yliopiston ja yritysten sekä muiden sidosryhmien välinen arvonluonti. Kati on Netcod- (Networked co-development) tutkimusryhmän jäsen.

Katin tutkimusta on julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä, kuten Journal of Business Research,Tourism Management ja International Journal of Public Sector Management.

Hänen artikkeliväitöskirjansa markkinoinnin aineessa (03/2015) on nimeltään "Managing brand identity and reputation - A case study from Finnish higher education" (Brändi-identiteetin ja maineen johtaminen -Tapaustutkimus suomalaisen korkeakoulutuksen kontekstissa)

Kati on työskennellyt EAKR-, ESR-, Sitra- ja Suomen Akatemia -hankkeilla.

Julkaisut

Järjestä:

Ironic festival brand co-creation (2020)

Journal of Business Research
Suomi Kati, Luonila Mervi, Tähtinen Jaana
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)