Katja Anttila profiilikuva
Katja
Anttila
professori, fysiologia ja genetiikka
Professor

Ota yhteyttä

+358 29 450 4211
+358 50 431 8246
Vesilinnantie 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Eläinfysiologia
kardiovaskulaarifysiologia
ilmastomuutos
ympäristöfysiologia
liikuntafysiologia

Biografia

Väittelin vuonna 2009 Oulun yliopistosta aiheena kalojen lihasfysiologia ja kuinka fyysisellä harjoittelulla voidaan parantaa kalojen selviytymistä luonnossa istutuksen jälkeen. Post-doc tutkimuksia kaloista jatkoin University of Bristish Columbiassa Kanadassa kalojen kardiovaskulaarifysiologista ja kuinka kalat voivat vastata ilmaston lämpenemiseen. Nämä tutkimukset jatkuivat Turun yliopistossa ensin post-doc-tutkijana ja tällä hetkellä olen Biologian laitoksella eläinfysiologian professorina.

Opetus

Opetan kursseilla:

FYGE2051 Ekofysiologia

FYGE2101 Eläinfysiologian harjoitustyöt

FYGE4051 Eläinfysiologian menetelmäopinnot

FYGE4510 Environmental and Evolutionary Physiology

FYGE4500 Pro Gragu tutkielma, eläinfysiologia

BIOL2200 Biologian aineopintojen kirjatentti

Tutkimus

Ryhmäni tutkimukset keskittyvät pääasiallisesti kardiovaskulaariseen tutkimukseen eri akvaattisilla eläinlajeilla. Tutkimuksia tehdään molekyylitasolta koko eläimen tasolla tapahtuviin fysiologisiin mittauksiin ja eläinten kykyyn sopeutua ympäristömuutoksiin. Me tutkimme miten eläimet pystyvät vastaamaan erilaisiin ympäristöongelmiin: ilmastonmuutokseen, happikatoihin, ympäristömyrkkyihin ja etenkin näiden yhteisvaikutuksiin. Nämä ympäristöongelmat ovat erityisen akuutteja Itämerellä, jossa suurin osa töistämme tehdään. Tutkimusryhmässäni ollaan toisaalta myös kiinnostuneita nisäkkäiden kardiovaskulaarisista toiminnoista ja miten eläimet reagoivat fysiologisesti mm. ikääntymiseen, diabetekseen ja syöpään.

Julkaisut

Järjestä:

Encyclopedia of Fish Physiology: Volume 2 (2024)

Alderman Sarah L., Gillis Todd E., Farrell Anthony, Anttila Katja, Bucking Carol, Standen Emily, Fudge Douglas
(Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2))

Sirkulasjonssystemet i fisk (2024)

Axelsson Michael, Anttila Katja, Olsen Rolf Erik, Farrell Anthony P.
(Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2))