Kristiina
Avela
kliininen opettaja, biolääketieteen laitos

Ota yhteyttä

+358 29 450 3543
+358 50 303 7555