Maiju Kannisto profiilikuva
Maiju
Kannisto
tutkijatohtori, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PhD

Contact

Asiantuntijuusalueet

eettinen journalismi
televisiotutkimus
mediatapahtumat: mediahistoria
mediatuotanto

Biografia

Työskentelen tutkijatohtorina Yle 100 -tutkimushankkeessa. Tutkin hankkeessa Ylen ja kulttuurin suhdetta professori Anu Koivusen johtamassa osahankkeessa.

Tutkijana minulla on pitkä kokemus eri hankkeissa ja tutkimusympäristöissä. Olen työskennellyt Suomen Akatemian Intermedia-hankkeessa, jossa tarkastelimme medioiden välisiä historiallisia, kulttuurisia, taloudellisia, teknisiä ja sosiaalisia suhteita (2008-2010). Väitöskirjatyön välissä työskentelin reilun vuoden RUSE:ssa koulutussosiologian nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä ESR-hankkeessa. Väitöstutkimukseni huipentui 8.12.2018 väitöstilaisuudessa.

Tutkimustani yhdistää kansallisten mediailmiöiden ja mediatuotannon tutkimus kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa. Työskentelin vuonna 2018 Audiovisuaalinen kulttuuri ja ajan sykliset rakenteet Suomessa 1920-luvulta 1990-luvun loppuun (AVSYKLI) -hankkeessa, jonka johtaja on dos. Paavo Oinonen. Hankkeessa pohdimme median ajallisuutta digitaalisen humanismin menetelmin. Vuoden 2019 työskentelin Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksessa Tragediauutisoinnin haasteet – median mahdollisuudet käsitellä kouluampumisia (#TRAGE) -hankkeessa, jota johti professori Benita Heiskanen. Analysoimme sosiaalisen median aktivismia ja journalismia sukupolven käsitteen avulla sekä journalismin eettisiä kysymyksiä.

Olen työskennellyt myös tutkimushallinnossa, tutkijanurayksikössä 2020-2022, hoitotieteen ja kansallisen suun terveystieteiden tohtoriohjelmien koordinaattorina. Hallinnossa työskentely avasi uusia perspektiivejä akateemiseen maailmaan ja tutkimuksen koordinointiin sekä opetukseen.

Julkaisut

Järjestä: