Mari Mäkilä profiilikuva
Mari
Mäkilä
väitöskirjatutkija, kotimaiset kielet ja niiden sukukielet
MA

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kielen oppiminen
L2-ruotsi
L2-englanti
suullinen oppijankieli
kirjoitettu oppijankieli

Biografia

06.06.2016 –

Jatko-opiskelija, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto

01.01.2017 – 01.03.2021

Tohtorikoulutettava, Utuling, Turun yliopisto

01.06 – 20.08.2021

Projektitutkija, Helsekvenser i tre morfologiskt olika inlärarspråk, Pohjoismaiset kielet, Turun yliopisto

01.04.2022 – 31.03.2023

Projektitutkija, Monikielisten kirjoittajien kirjoitusprosessit: sanastokeskittymien ja sujuvuuden visualisointi graafiteorian avulla (KISUVI), Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto

01.04.2023 – 31.03.2024

Väitöskirjatutkija, Utuling, Turun yliopisto (Svenska kulturfonden)

Opetus

Kevät 2017 Opettaja projektikurssilla Suullisen oppijankielen analysointi

Syksy 2017 Opettaja projektikurssilla Tieteellisen symposiumin järjestäminen

Syksy 2018 Opettaja kurssilla Ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta

Syksy 2020 Opettaja kurssilla Ajankohtaista tutkimusta pohjoismaisten kielten alalta

Tutkimus


Väitöstutkimuksessani selvitän, miten suomenkieliset yliopisto-opiskelijat tuottavat syntaktisesti komplekseja rakenteita kirjallisessa ja suullisessa L2-ruotsissa. Tarkastelun kohteena on mm. erot kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa ja yksilöiden tapa tuottaa kohdekieltä.

Julkaisut

Järjestä: