Marileena Mäkelä profiilikuva
Marileena
Mäkelä
tohtorikoulutettava, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
DI, KTM

Ota yhteyttä

Åkerlundinkatu 2

Asiantuntijuusalueet

vastuuraportointi
ympäristöraportointi
vastuullisuus
vastuullisuus ja työntekijät

Biografia

Olen valmistunut DI:ksi v. 2002 Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (TTKK/TTY), pääaineeni oli turvallisuustekniikka. Työskentelin TTY.ssä 2002-2007 tutkien turvallisuusjohtamista ja opettaen ympäristöjohtamista. Alkuvuodesta 2007 vaihdoin Turun kauppakorkeakouluun Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen. Töiden ohella valmistuin v. 2009 Jyväskylän yliopistosta KTM:ksi, pääaineena ympäristöjohtaminen. Tutkimusaiheenani on viime aikoina ollut erityisesti yritysten vastuullisuusraportointi sekä henkilöstön rooli vastuutyössä. Tällä hetkellä (2019) viimeisten väitöskirjaani metsäteollisuuden ympäristöraportoinnista.

Opetus

Toimin vastuuopettajana Turun kauppakorkeakoulun kursseille Responsible Business: An Introduction ja Global Responsible Business. Samoin olen vastuuopettajana Tampereen ammattikorkeakoulun Risk Assessment and Management kurssilla. Lisäksi pidän vierailuluentoja Tampereen teknillisessä yliopistossa (ympäristöjohtaminen) ja Turun kauppakorkeakoulu (tulevaisuudentutkimus). Olen myös pitänyt täydennyskoulutusta riskienarvioinnista (Aalto Pro) ja vastuullisuusraportoinnista (Turun kauppakorkeakoulu, EMBA-koulutus). Minulla on ammatillinen opettajapätevyys Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Tutkimus

Olen työskennellyt Turun kauppakorkeakoulussa vuodesta 2007 lähtien. Tutkimusaiheeni ovat liittyneet yritysten vastuullisuuteen. Eniten olen tutkinut erilaisten yritysten ympäristö- ja vastuuraportointointia. Lisäksi minua kiinnostaa työtekijänäkökulma vastuullisuudessa. Olen julkaisut tutkimustuloksia mm. seuraavissa lehdssä Journal of Cleaner Production, Business Strategy and the Environment ja Forest Policy and Economics.

Julkaisut

Järjestä: