Milla Tiainen profiilikuva
Milla
Tiainen
yliopistonlehtori, median, musiikin ja taiteen tutkimus
FT, dosentti; yliopistonlehtori, musiikkitiede / PhD, Associate Professor (Docent); Senior Lecturer, Musicology

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kultuurinen musiikintutkimus
esitystutkimus
äänentutkimus
uusmaterialismit
sukupuolentutkimus
klassisen musiikin kulttuurinen tutkimus
musiikki ja mediat
äänitaide
ekokriittinen esitystaide
prosessiajattelu
feministiset teoriat
posthumanismi
aistien tutkimus (sensory studies)

Biografia

Tein filosofian maisterin-, lisensiaatin- ja tohtorintutkintoni Turun yliopiston musiikkitieteessä. Palasin tutkijaksi ja opettajaksi Turun yliopistoon vuonna 2019. Tätä ennen työskentelin ma. yliopistonlehtorina (2016-2018) sekä musiikkitieteen ja etnomusikologian professorin sijaisena (2015-2016) Helsingin yliopistossa. Vuosina 2007-2014 olin mediatutkimuksen lehtori ja kandiohjelman johtaja Anglia Ruskin -yliopistossa Cambridgessa Isossa-Britanniassa. 

Monipuolisen opetuskokemukseni lisäksi olen toiminut useissa kansallisesti rahoitetuissa ja kansainvälisissä tutkimustehtävissä, kuten tutkijatohtorina Helsingin yliopiston musiikintutkimuksen professori Pirkko Moisalan johtamassa projektissa Deleuzian Music Research (Suomen Akatemia, 2012-2016) ja samoin tutkijatohtorina TY:n sukupuolentutkimuksen lehtori Taru Leppäsen johtamassa Localizing Feminist New Materialisms -hankkeessa (Suomen Akatemia 2017-2021, https://femnewmat.utu.fi/). 

Maaliskuusta 2020 elokuuhun 2021 olen tutkimusvapaalla yliopisto-opettajan tehtävästäni Turussa ja työskentelen Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma-Mäkelän johtamassa kansainvälisessä projektissa SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe 1950-2020 (European Research Council Advanced Grant, 2016-2021, https://www.uef.fi/fi/web/sensotra/home). 

Vuodesta 2020 lähtien johdan TY:n taidehistorian ma. professori Katve-Kaisa Kontturin kanssa Koneen Säätiön rahoittamaa nelivuotista, monitieteistä hanketta Taidetyö ja talouden uudet muodot. Olen tällä hetkellä myös Suomen musiikkitieteellisen seuran puheenjohtaja. 


Tutkimus

Kaikki tutkimukseni edustaa kulttuurista musiikintutkimusta, sillä olen kiinnostunut musiikista ja äänistä käytäntöinä, joita muovaavat ympäröivän kulttuurin aineelliset ja symboliset tekijät, mutta jotka myös aktiivisesti muokkaavat näitä tekijöitä: tiloja ja paikkoja, teknologioiden ja esineiden maailmaa, ruumiillisia liikkeitä ja kokemuksia sekä ajattelutapoja ja sosiaalisia suhteita. 

Erikoisalojani ovat esityksen tutkimus nykyisen 'klassisen' musiikin esityksistä kokeelliseen ja populaariin taiteeseen, äänentutkimus, sukupuolentutkimus, musiikin ja äänen suhde medioihin sekä uusmaterialismi, posthumanismi, affektiteoriat ja prosessifilosofiset lähestymistavat. Tutkimukseni liittyy myös feministiseen teoriaan, (post-)laadullisiin menetelmiin ja aistien antropologiaan.        

2000-luvun puolivälistä lähtien olen kehittänyt uusmaterialistisia ja prosessiajatteluun pohjaavia lähestymistapoja pohtien, miten ne voisivat avartaa musiikin- ja äänentutkimuksen metodologiaa sekä ymmärrystämme musiikista ja muista taiteista. Olin yksi yli 15 Euroopan maata käsittäneen tutkimusverkoston New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter' perustajajäsenistä (IS1307, rahoittajana European Cooperation in Science and Technology, 2014-2018). Johdin kahden muun tutkijan kanssa verkoston suurinta, taiteiden tutkimukseen keskittyvää työryhmää, New Materialisms Embracing the Creative Arts, jossa toimi yli 60 jäsentä. Organisoin myös (yhdessä Jussi Parikan kanssa) ensimmäisen kansainvälisen uusmaterialismi-konferenssin (Anglia Ruskin University, 2010) yhä vuosittain jatkuvassa konferenssisarjassa. 

Vuodesta 2020 alkaen johdan FT, yliopisto-opettaja Katve-Kaisa Kontturin kanssa nelivuotista, poikkitieteistä, Koneen Säätiön rahoittamaa projektia Taidetyö ja talouden uuden muodot. Hanke tutkii kriittisesti taiteilijoiden muuttuvaa työtä nyky-yhteiskunnassa yhdistäen metodologisesti taiteiden tutkimusta, yhteiskuntatieteellistä työn tutkimusta ja taiteellista tutkimusta. Tutkimusryhmäämme kuuluvat sosiologi Paul Jonker-Hoffrén, kulttuuripolitiikan lehtori Mikko Jakonen, kirjallisuustieteilijä ja kriitikko Kaisa Kurikka, mediatutkija ja data-analyytikko Varpu Rantala sekä musiikintutkija ja äänitaiteilija Taina Riikonen.    

Olen julkaissut edellä mainituista aihepiireistä monografiat Säveltäjän sijainnit (Jyväskylän nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2005) ja Becoming-Singer: Cartographies of Singing, Music-Making and Opera (Turun yliopisto 2012; uuden version tästä tutkimuksesta julkaisee University of Minnesota Press). Olen toimittanut artikkelikokelmat Musiikin ja teatterin tekijöitä (Suomen musiikkitieteelinen seura, 2005) ja Musical Encounters with Deleuze and Guattari (Bloomsbury Academic, 2017) sekä monia erikoisnumeroita eri tieteellisiin lehtiin, kuten Body&Society (2014), Cultural Studies Review (2015) ja Ruukku - Studies in Artistic Research (2018). 

Olen julkaissut yli 50 artikkelia kansainvälisissä ja suomalaisissa tieteellisissä aikakausilehdissä ja kirjoissa sekä esitelmöinyt laajasti (n. 60 konferenssiesitelmää) pitäen keynote-esitelmät muun muassa Utrechtin ja Salamancan yliopistoissa sekä Albert-Ludwigs-Universität Freiburg'issa. Vuosina 2017-2020 päätoimitin Suomen musiikkitieteellisen seuran julkaisemaa Musiikki-lehteä.     

Tällä hetkellä olen erityisen kiinnostunut uusmaterialistisen ja ekokriittisen ajattelun soveltamisesta erilaisten esitysten tarkasteluun, musiikin ja äänen transtutkimuksesta sekä uusmaterialistisen ja intersektionaalisen teorian yhdistämisestä.  Julkaisut

Järjestä: