Minna Lehtonen profiilikuva
Minna
Lehtonen
professori, Logopedia
PhD, Professor

Asiantuntijuusalueet

Kielen psykologia
kognitiivinen neurotiede
psykolingvistiikka
kaksikielisyys
monikielisyys
toiminnanohjaus
kielen morfologia

Biografia

Aloitin Turun yliopiston professorina elokuussa 2020. Väittelin psykologian alalta Åbo Akademissa vuonna 2006. Sen jälkeen vietin puolitoistavuotisen tutkijatohtorikauden Marylandin yliopistossa USA:ssa, minkä jälkeen työskentelin Helsingin yliopistossa useamman vuoden ensin Tutkijakollegiumissa ja sitten Käyttäytymistieteiden laitoksella. Vuonna 2014 palasin Åbo Akademiin ja työskentelin siellä Suomen Akatemian rahoittamana akatemiatutkijana vuodesta 2015 eteenpäin. Vuonna 2018 muutin Norjaan työskennelläkseni apulaisprofessorina ja myöhemmin professorina Oslon yliopiston alaisessa tutkimuskeskuksessa ”Center for Multilingualism in Society across the Lifespan” (Research Council of Norwayn rahoittama tutkimuksen huippuyksikkö 2013-2023). Toimin tällä hetkellä Turun yliopiston professuurini lisäksi Oslon yliopistossa nk. Professor II -toimessa.

Opetus

Opetan tällä hetkellä kursseilla Kieli ja elämänkaari I ja Introduction to Bilingualism, ja olen vastuussa logopedian kandidaatintutkielma- ja pro gradu -seminaareista. Lisäksi ohjaan niin kandi-, gradu- kuin väitöskirjaopiskelijoitakin.

Tutkimus

Tutkimustoimintani keskittyy kielen käsittelyn ja oppimisen kognitiivisiin ja hermostollisiin mekanismeihin. Olen kiinnostunut kaksikielisyyden mahdollisista neurokognitiivisista ja kielellisistä vaikutuksista sekä toiminnanohjauksen ja kielen suhteesta. Yksi keskeinen tutkimusaiheeni on myös ollut morfologisesti monimutkaisten sanojen käsittely eri kielillä ja ihmisryhmillä. Näiden kysymysten tutkimiseen käytämme erilaisia kokeellisia behavioraalisia asetelmia ja aivokuvantamistekniikoita sekä erilaisia kyselytutkimuksiin pohjautuvia ja meta-analyyttisia menetelmiä. Kehitämme ja käytämme myös digitaalisia apuvälineitä kuten mobiilisovelluksia ja pelejä suomen ja muiden pohjoismaisten kielten oppimisen tutkimukseen. Tutkittaviamme ovat muun muassa kaksi- ja monikieliset aikuiset ja lapset, suomen oppijat sekä afasiaan sairastuneet henkilöt.

Julkaisut

Järjestä: