Minna Lehtonen profiilikuva
Minna
Lehtonen
professori, logopedia
PhD, Professor

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kielen psykologia
kognitiivinen neurotiede
psykolingvistiikka
kaksikielisyys
monikielisyys
toiminnanohjaus
kielen morfologia

Biografia


Aloitin Turun yliopiston professorina elokuussa 2020. Toimin tällä hetkellä Turun yliopiston professuurini lisäksi Oslon yliopistossa nk. Professor II -toimessa.


Opetus

Opetan tällä hetkellä kursseilla Kieli ja elämänkaari I ja Introduction to Bilingualism, ja olen vastuussa logopedian kandidaatintutkielma- ja pro gradu -seminaareista. Lisäksi ohjaan niin kandi-, gradu- kuin väitöskirjaopiskelijoitakin.

Tutkimus


Tutkimustoimintani keskittyy kielen käsittelyn ja oppimisen kognitiivisiin ja hermostollisiin mekanismeihin. Olen kiinnostunut kaksikielisyyden mahdollisista neurokognitiivisista ja kielellisistä vaikutuksista sekä toiminnanohjauksen ja kielen suhteesta. Käytämme tutkimuksessa erilaisia kokeellisia behavioraalisia asetelmia ja aivokuvantamistekniikoita sekä erilaisia kyselytutkimuksiin pohjautuvia ja meta-analyyttisia menetelmiä. Kehitämme ja käytämme myös digitaalisia apuvälineitä kuten mobiilisovelluksia ja pelejä suomen ja muiden pohjoismaisten kielten oppimisen tutkimukseen (ks. esim. NordForskin rahoittama TEFLON-projekti: https://teflon.aalto.fi/). Tutkittaviamme ovat muun muassa kaksi- ja monikieliset aikuiset ja lapset, suomen oppijat sekä henkilöt, joilla on afasia.


Julkaisut

Järjestä: