Päivi
Koponen
tohtorikoulutettava, Kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen
MA, PhD student

Ota yhteyttä

Biografia

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen laitokselta vuonna 2012. Pääaineeni yleisen kirjallisuustieteen lisäksi olen opiskellut ranskan kieltä, suomen kieltä ja suomalais-ugrilaista kielentutkimusta sekä kasvatustieteitä. Olen aloittanut jatko-opiskelijana Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelmassa keväällä 2013. Tällä hetkellä työskentelen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina Helsingissä.


Tutkimus

Väitöskirjassani tarkastelen ranskalaisen nykykirjailija Marie Darrieussecqin (s.1969) tuotantoa. Tutkimukseni perimmäinen kysymys on se, mikä merkitys kaunokirjallisuudella on ekologisessa keskustelussa. Tutkimukseni siirtää painopisteen kirjallisuuden sisäisistä merkityksistä  kirjallisuuden kykyyn vaikuttaa affektiivisesti; affektiolla tarkoitan ei-verbaalista, kehollista ja vastavuoroista vaikutussuhdetta. Ranskalaisen nykykirjallisuuden tutkijana haluan selvittää, millaisia merkityksiä ’ei-inhimillinen’ (engl. ”non-human”) saa ranskalaisen nykykirjailija Marie Darrieussecqin (s. 1969) romaanituotannossa ja miten nämä merkitykset kytkeytyvät yhteen ’affektiivisuutta’ (engl. ”affectivity”) ja ’toimijuutta’ (engl. ”agency”) koskevien käsitysten kanssa. Tavoitteenani on siten osallistua laajempaan ihmisen ja materiaalisen maailman välisen yhteyden uudelleen ajatteluun. Teen sen kysymällä, minkälaista uudenlaista ymmärrystä Darrieussecqin tuotannossa toistuvat affektiivisuus, ei-inhimillisyys ja toimijuus avaavat ihmisen ja maailman suhteesta.

Julkaisut

Järjestä: